Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.10.2020.
attels

Pļavu dabas vērtību saglabāšanas un ainavas sakopšanas nolūkā divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju trīs VARAM nekustamajos īpašumos nepieciešams nojaukt industriālu būvju paliekas, aizvākt būvgružus, izvākt izgāztos sadzīves un dārza atkritumus. 

Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds Budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti” 1-08/118/2020

VARAM īpašumā esošo degradēto teritoriju sakopšana

» JOMA

Vides aizsardzība – videi nodarīto kaitējumu mazināšana/novēršana.

» PROJEKTA MĒRĶIS

Sakopt no sadzīves atkritumiem un būvgružiem piesārņotās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īpašumā esošās 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI

 • Dabas liegums Lielupes grīvas pļavas
  • DL nozīmīgākā vērtība ir palienes pļavas. Vietām teritorijā notikusi neatļauta atkritumu un būvgružu izbēršana, teritoriju piesārņo makšķernieki un atpūtnieki. Agrāko mazdārziņu vietās nav aizvākti ar tiem saistīti atkritumi, kas piesārņo ainavu un kavē pļavu atjaunošanos. Lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanos, nepieciešams no teritorijas izvākt izgāztos sadzīves un dārza atkritumus, kā arī aizvākt būvgružus no lieguma teritorijas.
    
 • Ķemeru Nacionālais parks.
  • Pār Kauguru kanālu uzceltais betona tilts finansējuma trūkuma dēļ nav ticis uzturēts atbilstošā tehniskā stāvoklī un tā ekspluatācija vairs nav iespējama un ir bīstama. Projekta ietvaros paredzēts sakopt teritoriju, nojaucot tilta paliekas un aizvācot būvgružus.

» PLĀNOTIE REZULTĀTII

Līdz 31.12.2020 veikta trīs nekustamo īpašumu, kas atrodas divās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, sakopšana un atbrīvošana no būvgružu un sadzīves atkritumiem.

Dabas aizsardzības pārvalde

 

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: pasts@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • 1-08/118/2020
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 3 mēneši (01/10/2020-31/12/2020)
 • FINANSĒJUMA AVOTS
  • Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 30 000  EUR finansējums no LVAF
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvijas teritorija

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv