Putnu vērošana

 

ATRAŠANĀS VIETA

ĶEMERU Nacionālais parks

Ķemeri, Jūrmala, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas ēkas „Meža māja"

GPS KOORDINĀTES

X: 470421, Y: 6312155 / Lat: 56.9520652, Lon: 23.5137087

APRAKSTS

Melnalkšņu dumbrājs atrodas dabiskā, cilvēku maz ietekmētā Vēršupītes palienes mežā, kurā galvenokārt dominē melnalksnis, taču ir arī apses, atsevišķi ozoli un oši. Dumbrāja pamatā ir Vēršupītes paliene, kura nodrošina mainīgu ūdens līmeni. Mežā ir daudz sausu, mirušu koku un kritalu dažādās vecuma stadijās, kas nodrošina teicamus apstākļus sugu daudzveidībai. Pamežu veido lazdas, ievas, segliņi, zemsedzē aug dažādi augi, kuru augšanai nepieciešams liels mitrums. Dumbrājā uzskatāmi redzamas 2005. gada janvāra vētras darbības sekas - vējā lauzti un izgāzti koki. 

NOVĒROJAMIE PUTNI

Pateicoties mirušās koksnes apjomiem, dumbrājā ir plaši sastopami dzeņveidīgie un dažādi dobumperētāji putni. Plaši pārstāvētas ar mitriem, veciem mežiem saistītas putnu sugas. Īpaši izceļami dzeņi: tītiņš, pelēkā dzilna, melnā dzilna, dižraibais dzenis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis, mazais dzenis, trīspirkstu dzenis.

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks

 

VIDES PIEEJAMĪBA

Putni melnalkšņu dumbrājā

 

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Dumbrāja takas apmeklējumam piemērotākais laiks ir pavasaris no marta vidus līdz jūnija sākumam, kad ir vislielākā dzeņu aktivitāte - šajā laikā dzeņi aktīvi bungo, kaļ dobumus un rosās pa koku stumbriem. Piemērotākais laiks apmeklējumam ir rīta stundas – labā laikā atbilstošā sezonā ekskursijas laikā te parasti var redzēt pat vairākas dzeņu sugas. Arī šo putnu apdzīvotie dobumi dažkārt atrodas tiešā laipas tuvumā, visvieglāk tos konstatēt laikā, kad dzeņi baro mazuļus, kas šajā laikā ir ļoti trokšņaini. Vasarā, rudenī un pat ziemā arī nekas nav nokavēts. Šajā laikā dzeņu klātbūtne vairs nav tik uzkrītoša, tomēr uzmanīga vērošana var vainagoties panākumiem – jāpievērš uzmanība troksnim, ko rada kalšanās un mizas lupināšana. Pacietība, uzmanība un klusa uzvedība var dot iespēju redzēt arī citas putnu sugas – zīlītes, paceplīšus vai sarkanrīklītes dažkārt pat pavisam tuvu. Mazie putni ar laipu ir saraduši un to labprāt izmanto kā atpūtas platformu vai novērošanas posteni.

MAKSA

Bezmaksas

VIETAS PIEEJAMĪMA

I-XII
24/7

APVIDUS

Melnalkšņu dumbrājs, lapukoku mežs, upīte

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

LABIEKĀRTOJUMS

Dēļu laipas, vidējais platums - 1 m. Ir vairāki paplašinājumi skatu vietās - līdz 190 cm.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Lietus laikā un ziemā dēļu laipas var būt slidenas.

Putni melnalkšņu dumbrājā


 

wc


Vasaras sezonā ĶNP Informācijas centrā „Meža māja” pieejamas tualetes.

NOKĻŪŠANA

  • ar auto pa Talsu [P128] vai Ventspils [A10] šoseju līdz pagriezienam uz Ķemeriem, tālāk pa Tukuma, Emīla Dārzina un Tūristu ielu līdz norādei "Ķemeru Nacionālā parka informācijas centrs „Meža māja”;
  • ar vilcienu Rīga–Ķemeri–Tukums līdz stacijai Ķemeri (vilcienu saraksts);
  • ar autobusu Nr. 6 no Slokas vai mikroautobusu Nr. 10 no TC Bulduri līdz Ķemeriem, pieturai „Meža māja” (autobusu saraksts). 

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Putni melnalkšņu dumbrājā


Ja vēja ātrums lielāks par 5 m/s, jāuzmanās no krītošiem zariem.

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Taku izveidoja un par to rūpējas Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, tālr.: 67730078, e-pasts: pieriga(at)daba.gov.lv    

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna