Darbinieki

Ieva Saleniece

Projekta vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
ieva.saleniece [at] daba.gov.lv

Inga Pikšena

Projekta koordinatore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
inga.piksena [at] daba.gov.lv

Jānis Saulītis

Eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
janis.saulitis [at] daba.gov.lv

Agnese Rudusāne

Sabiedrības informēšanas un rezultātu izplatīšanas aktivitāšu koordinatore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
agnese.rudusane [at] daba.gov.lv

Aiva Bojāre

Invazīvo sugu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
aiva.bojare [at] daba.gov.lv

Aivars Kamarūts

Iepirkumu speciālists - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
aivars.kamaruts [at] daba.gov.lv

Anda Zakenfelde

Komunikācijas vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
anda.zakenfelde [at] daba.gov.lv

Anita Namatēva

Purvu un zālāju biotopu eksperte - Ļaudonas birojs, Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV-4862
anita.namateva [at] daba.gov.lv

Baiba Galniece

Zālāju biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
baiba.galniece [at] daba.gov.lv

Brigita Laime

Piekrastes biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
brigita.laime [at] daba.gov.lv

Emīls Mortuļevs

Kartogrāfs - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
emils.mortulevs [at] daba.gov.lv

Ģirts Baranovskis

Kompensāciju nodaļas vadītājs - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
girts.baranovskis [at] daba.gov.lv

Ivars Leimanis

Meža biotopu eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
ivars.leimanis [at] daba.gov.lv

Jānis Kotāns

Datu nodaļas vadītājs - Daugavpils birojs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-54011
janis.kotans [at] daba.gov.lv

Agnese Priede

Biotopu un sugu aizsardzības ekspertu nodaļas vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
agnese.priede [at] daba.gov.lv

Iveta Biseniece

Juriste, papildinošā finansējuma koordinatore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
iveta.biseniece [at] daba.gov.lv

Jēkabs Dzenis

Projekta LIFE for Species koordinators. Projekta LIFE-IP LatViaNature eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
jekabs.dzenis [at] daba.gov.lv

Kristīne Vilciņa

Dabas aizsardzības jautājumu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
kristine.vilcina [at] daba.gov.lv

Lauma Vizule-Kahovska

Projekta LIFE IS SALACA koordinatore. Projekta LIFE-IP LatViaNature saldūdens biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
lauma.vizule [at] daba.gov.lv

Liene Zilvere

Kartogrāfe - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
liene.zilvere [at] daba.gov.lv

Linda Uzule

Projekta LatViaNature savvaļas augu eksperte. Projekta LIFE IS SALACA saldūdeņu biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
linda.uzule [at] daba.gov.lv

Maija Medne

Zālāju biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
maija.medne [at] daba.gov.lv

Otars Opermanis

Vadošais eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
otars.opermanis [at] daba.gov.lv

Sandra Ikauniece

Mežu biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
sandra.ikauniece [at] daba.gov.lv

Santa Mince

Finansiste - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
santa.mince [at] daba.gov.lv

Santa Rutkovska

Invazīvo sugu eksperte - Daugavpils birojs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-54011
santa.rutkovska [at] daba.gov.lv

Valdis Pilāts

Zīdītājsugu eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
valdis.pilats [at] daba.gov.lv

Pamata informācija par projektu

Līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā.
Skatīt vairāk