Darbinieki

Ieva Saleniece

Projekta vadītāja
ieva.saleniece [at] daba.gov.lv

Inga Pikšena

Projekta koordinatore
inga.piksena [at] daba.gov.lv

Vita Krieviņa

Komunikācijas vadītāja
vita.krievina [at] daba.gov.lv

Agnese Priede

Biotopu un sugu aizsardzības ekspertu nodaļas vadītāja
agnese.priede [at] daba.gov.lv

Agnese Rudusāne

Sabiedrības informēšanas un rezultātu izplatīšanas aktivitāšu koordinatore
agnese.rudusane [at] daba.gov.lv

Aivars Kamarūts

Iepirkumu speciālists
aivars.kamaruts [at] daba.gov.lv

Edgars Bojārs

Datu analītiķis - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
edgars.bojars [at] daba.gov.lv

Emīls Mortuļevs

Kartogrāfs - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
emils.mortulevs [at] daba.gov.lv

Ģirts Baranovskis

Kompensāciju nodaļas vadītājs - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
girts.baranovskis [at] daba.gov.lv

Iveta Biseniece

Juriste, papildinošā finansējuma koordinatore
iveta.biseniece [at] daba.gov.lv

Jānis Kotāns

Datu nodaļas vadītājs - Daugavpils birojs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-54011
janis.kotans [at] daba.gov.lv

Jēkabs Dzenis

Projekta LIFE for Species koordinators. Projekta LIFE-IP LatViaNature eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
jekabs.dzenis [at] daba.gov.lv

Kristīne Vilciņa

Dabas aizsardzības jautājumu eksperte
kristine.vilcina [at] daba.gov.lv

Liene Zilvere

Kartogrāfe - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
liene.zilvere [at] daba.gov.lv

Linda Uzule

Savvaļas augu eksperte
linda.uzule [at] daba.gov.lv

Otars Opermanis

Vadošais eksperts
otars.opermanis [at] daba.gov.lv

Santa Mince

Finansiste
santa.mince [at] daba.gov.lv

Santa Rutkovska

Invazīvo sugu eksperte - Daugavpils birojs, Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-54011
santa.rutkovska [at] daba.gov.lv

Viktors Lipskis

Digitālo datu drošības kontrolieris
viktors.lipskis [at] daba.gov.lv

Valdis Pilāts

Zīdītājsugu eksperts - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
valdis.pilats [at] daba.gov.lv

Baiba Galniece

Zālāju biotopu eksperte
baiba.galniece [at] daba.gov.lv

Brigita Laime

Piekrastes biotopu eksperte
brigita.laime [at] daba.gov.lv

Sandra Ikauniece

Mežu biotopu eksperte
sandra.ikauniece [at] daba.gov.lv

Lauma Vizule-Kahovska

Saldūdens biotopu eksperte
lauma.vizule [at] daba.gov.lv

Dainis Ozols

Atsegumu biotopu eksperts
dainis.ozols [at] daba.gov.lv

Anita Namatēva

Purvu un zālāju biotopu eksperte
anita.namateva [at] daba.gov.lv

Ivars Leimanis

Meža biotopu eksperts
ivars.leimanis [at] daba.gov.lv

Maija Medne

Zālāju biotopu eksperte
maija.medne [at] daba.gov.lv