LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tērvete
 
 
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0302000
Aministratīvais iedalījums: Tērvetes novada Tērvetes pagasts; Jelgavas novada Zaļenieku pagasts.
Platība: 1374 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
Robežu shēma:lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Dabas vērtības:
Lielāko teritorijas daļu aizņem Latvijā reti sastopams priežu meža tips - dižsils. Viena no divām cepurainās neotiantes atradnēm Latvijā. Daudzu retu un aizsargājamu, arī ES Biotopu direktīvas augu sugu atradnes. Liela biotopu daudzveidība. Ainaviski izcils objekts. Teritorijā ietilpst - Tērvetes pilskalns, Svētkalna pilskalns, Klosterkalna pilskalns. Ainaviski vērtīgi Tērvetes un Skujaines krasti.
 
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt( 1.48 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  ( 5.43 MB)