LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Atbalsts Dabas skaitīšanai
Valsts budžeta programma Latvijas vides aizsardzības fonds

Apakšprogramma "Nozares vides projekti"
1-08/26/2019
Atbalsta un izpratnes veicināšana par Dabas skaitīšanu, 3.posms
 


KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Elīna Ezeriņa
E-pasts: elina.ezerina(at)daba.gov.lv
Tālr.: +371 26789874


PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI

 

PROJEKTA APRAKSTS

» JOMA
Veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās.
» PROJEKTA MĒRĶIS
Nodrošināt efektīvu  divvirzienu komunikāciju ar mērķauditorijām, lai veicinātu atbalstu KF projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana” aktivitātēm, tādējādi mazinot projekta norises riskus un veicinot pozitīvu publicitāti.
» PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI
 • Sniegt atbildes un skaidrot dabas skaitīšanas nepieciešamību zemju īpašniekiem, iesaistītajām nozaru organizācijām un sabiedrībai;
 • Veicināt mediju pārstāvju izpratni par dabas skaitīšanu un tās nepieciešamību, tādējādi nodrošinot korektu dabas skaitīšanas trešā posma publicitāti un atspoguļojumu tradicionālajos medijos.  
 • Organizēt informatīvas tikšanās pašvaldībās ar pašvaldību darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām organizācijām.
 • Līdzdarboties un asistēt apspriešanas sanāksmju organizēšanā un īstenošanā par dabas skaitīšanas projekta ietvaros izstrādājamajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem;
 • Apkopot un sistematizēt informāciju par dabas skaitīšanas norisi;
 • Veicināt diskusiju sabiedrībā par cilvēka personiskajiem ieguvumiem no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas;
 • Organizēt debašu turnīru “Dabas skaitītāji” un dokumentālās filmas “Dabas skaitītāji” demonstrēšanu;
 • Apkalpot zvanu centru, sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, klasificēt un uzskaitīt saņemtos zvanus un ienākošās vēstules; analizēt aktuālās tēmas saskaņā ar zvanu centra stratēģiju;
 • Izstrādāt informatīvos materiālus, tajā skaitā infografikas, aktualizēt informāciju projekta mājaslapā un Pārvaldes interneta vietnēs.
» PLĀNOTIE REZULTĀTI
 • Izstrādāts un uzturēts zvanu un e-pastu reģistrs. Sistematizēta, laicīga un precīza ienākošo zvanu un e-pastu apstrādāšana, raita un saskaņota komunikācija.
 • Organizētas vismaz 10 informatīvas tikšanās pašvaldībās ar pašvaldību darbiniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām organizācijām (dalībnieku reģistrācijas lapas).
 • Noorganizētas mācības vismaz 13 DAP darbiniekiem par klientu apkalpošanu un stresa noturību, uzklausot agresīvus zvanītājus
 • Vismaz 10 sanāksmes, kurās piedalās Dabas aizsardzības plāna izstrādātāji, zemes īpašnieki vai tās apsaimniekotāji, pašvaldību pārstāvji un DAP pārstāvji.
 • Noorganizēti vismaz 2 mediju pasākumi. 8 preses relīzes, mutiskas un rakstiskas atbildes uz mediju jautājumiem.  Interviju un sižetu iniciēšana medijos. Aktualizēta informācija sociālajos medijos - divas fotogalerijas, vismaz 10 ziņas.
 • Noorganizēts viens debašu turnīrs ar 100 dalībniekiem.
 • Komplicētas informācijas nodošana mērķgrupām saistošā un viegli uztveramā veidā – ar inforgrafiku palīdzību.
 • Uzturēta mājaslapa www.skaitamdabu.gov.lv
   
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
1-08/26/2019
ĪSTENOŠANAS LAIKS
(01.01.2019. - 31.12.2019.)
FINANSĒJUMA AVOTS
Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF)
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
100% finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda, 50000 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Dabas aizsardzības pārvalde