LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Putnu spārni
The Central Baltic 2014-2020 Programme - EU cross-border cooperation programme
 

 
   
Putnu spārni (Baltic Wings) - dabas tūrisms lauku ilgtspējīgai attīstībai
 
  
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |   AKTUALITĀTES  |   REZULTĀTI
 

KONTAKTINFORMĀCIJA


Projekta vadītāji: Stokholmas putnu asociācijas projektu vadītāji (Zviedrija)
Tomas Viktors un Mats Grahns
https://stof.nu/


Projekta koordinatore Latvijā: Arta Krūmiņa, Dabas aizsardzības pārvaldes projektu vadītāja (Latvija)
E-pasts: arta.krumina@daba.gov.lv
Mob. tālr.: +371 2611922

Projekta grāmatvede: Irīna Spuriņa, Dabas aizsardzības pārvaldes finansiste (Latvija)
E-pasts: irina.spurina@daba.gov.lv
Mob.tālr.: +370 26449135 

PROJEKTA APRAKSTS

 
JOMA
Dabas un kultūras resursu attīstība ilgtspējīgās tūrisma vietās.
 
ĪSS APRAKSTS
Skatoties Eiropas mērogā, Baltijas jūras reģionā atrodas salīdzinoši lielas neskārtās dabas platībās, kas joprojām ir nezināmas dabas tūristiem. Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu jau zināmiem putnu vērošanas un dabas tūrisma galamērķiem, kā arī attīstīt jaunas vietas, lai palielinātu dabas tūrisma sezonas ilgumu un palielinātu piekrastes reģiona ekonomiskās spējas. Kopīgā mērķa sasniegšanai ir nepieciešama pārrobežu sadarbība, lai attīstītu augstas kvalitātes piedāvājumus un servisus.
PROJEKTA MĒRĶI
 Izveidot kvalitatīvas dabas objektu un putnu vērošanas vietas Zviedrijā, Ālandu salās, Somijā un Latvijā (Kurzemes piekrastē) un veicināt savstarpējo sadarbību ilgtspējīgā dabas tūrisma attīstībā Centrālās Baltijas reģionā.
 

PROJEKTA REZULTĀTI


 

ĪSTENOTĀJI
 

VADOŠAIS PARTNERIS
Stokholmas putnu asociācija
(Stockholm Bird Association/Stockholms Ornitologiska Förening), http://www.stof.nu/
SADARBĪBAS PARTNERI
Föreningen Närsholmen/Närsholmen Society (Zviedrija)
Kökar municipality (Somija)
SIA “Dabas tūres” (Latvija) www.dabastures.lv
Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija) www.daba.gov.lv 

PAMATDATI
 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
CB663
ĪSTENOŠANAS LAIKS
2018. gada 1.janvāris - 2020. gada 31.decembris
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
1 438 273,00 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
ES finansējums: Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums
1 100 272, 00 EUR
ĪSTENOŠANAS VIETA
Zviedrija, Ālandu salas, Somija un Latvija
ABREVIATŪRA
Baltic Wings / Putnu spārni
PROJEKTA MĀJAS LAPA
 
uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif