LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
INTERREG - Parki un ieguvumi
.Programmas Baltic Sea Region Programme 2007-2013 projekts
  
Projekts noslēdzies
Šī sadaļa būs apskatāma līdz 2017. gada janvārim.
 
Nacionālie parki un ieguvumi – sociālekonomiskā labuma veicināšana reģionos, ilgtspējīgi pārvaldot tajos esošās aizsargājamās dabas teritorijas
Parks & Benefits / Parki un ieguvumi
 
PROJEKTA APRAKSTS   |   ĪSTENOTĀJI   |   PAMATDATI   |  SASNIEGTIE REZULTĀTI
 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājs: Olaf Ostermann (Vācija)
E-pasts: o.ostermann@lu.mv-regierung.de
Tālr.: 0049 (0)385 588 6641
 
Projekta komunikācijas menedžeris: Romy Sommer (Vācija)
E-pasts: romy.sommer@animare.net
Tālr.: 0049 (0)381 440 4949
 
Projekta koordinatore Latvijā: Vita Caune

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA
dabas aizsardzība, ilgtspējīgs tūrisms, vides pieejamība, Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta, militārais kultūras mantojums, dabas izglītība

ĪSS APRAKSTS

Baltijas jūras reģions var lepoties ar īpašām dabas vērtībām, tostarp, tādām, kam ir izšķiroša nozīme ne tikai šī reģiona, bet visas pasaules mērogā. Šo vērtību saglabāšanai ir izveidotas aizsargājamās dabas teritorijas. Lai nodrošinātu to aizsardzības un attīstības mērķu ievērošanu, vienlaikus veicinot šo teritoriju un apkārtējo reģionu ekonomikas izaugsmi, ir nepieciešams ilgtspējīgs dabas tūrisms. Daudzviet tas jau ir kļuvis par vienu no vietējās ekonomikas stūrakmeņiem.
 
Līdz šim šis ekonomiskais potenciāls, no vienas puses, ir bijis nepietiekami attīstīts, un tādēļ piedāvā visplašākās izaugsmes iespējas tūrismam, privātajai-publiskajai partnerībai un dabas aizsardzības attīstībai. Vienlaikus varētu izrādīties, ka esošie ekonomiskie rādītāji nav izvērtēti pietiekami rūpīgi, kā dēļ bieži rodas pārpratumiem pilnas diskusijas un aizspriedumi par dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu.
 
No otras puses, lai nodrošinātu patiesi ilgtspējīgu attīstību, uz vienlīdzības principiem balstītai komunikācijai un sadarbībai ir jānotiek pilnīgi visu iesaistīto pušu starpā, pārstāvot visus aizsargājamā dabas teritorijā iekļautos reģionus.
 

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTA MĒRĶI

  • izveidot sertificētu aizsargājamo teritoriju tīklu,
  • likt pamatus tādam dabas tūrismam, kas izceltu tieši Baltijas jūras reģiona vērtības,
  • radīt jaunus, uzlabotus dabas tūrisma produktus, tostarp, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
  • veicināt izpratni par dabas aizsardzības pasākumu izdevīgumu politiskā līmenī.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS UN PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekts „Parki un ieguvumi” nodrošinās iespēju vairāk uzzināt par ilgtspējīga dabas tūrisma īstenošanas principiem Baltijas jūras reģionā. Gan dabas teritorijas, gan to apkārtējie reģioni tiks iepazīstināti ar šo principu ievērošanas priekšrocībām un nozīmi abu pušu izaugsmes un attīstības procesā.
 
Galvenais līdzeklis, lai nodrošinātu ilgtspējības principu ievērošanu, būs Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas ieviešana astoņās aizsargājamās teritorijās, tādējādi nodrošinot hartas virzību no Eiropas rietumiem un Vidusjūras apgabaliem arī uz Baltijas jūras reģionu. Hartas process, tāpat kā projekts „Parki un ieguvumi”, ietver pieļaujamās slodzes analīzi, apmeklētāju plūsmas regulēšanas standartu izstrādi, kvalitātes attīstību un, galvenais, nepārtrauktu sadarbību ar visām tūrismā iesaistītajām pusēm, apspriežot ilgtspējīga tūrisma principu ievērošanas izdevīgumu gan reģionālā, gan starptautiskā mērogā.

uz augšu

SASNIEGTIE REZULTĀTI
Ķemeru nacionālā parka ilgtspējīga tūrisma stratēģija un rīcības plāns (PDF 2.14 MB)
Ilgtspējīgas tūrisma attīstības rīcības plāns 2011-2016 (PDF 0.71 MB)
Strategy and Action Plan for Sustainable Tourism in Kemeri National Park  (PDF 2.09 MB)
Annex 1. Charter area of Ķemeri national park (PDF 1.68 MB) 
Annex 2. Tourism potential of forest in Ķemeri national park (PDF 0.66 MB) 
Annex 3. Matrix of the tourism offer of Ķemeri National Park 2011-2016 (PDF 0.34 MB) 
Annex 4. Action plan for sustainable tourism development 2011-2016 (PDF 0.7 MB) 
Tūrisma kartes:
Ķemeru nacionālā parka tūrisma karte (PDF A2, 5 MB): LV, RU, EN, DE
Piekrastes ciemu (Bigauņciema, Lapmežciema, Ragaciema) tūrisma karte (PDF A3, 2.0 MB): LV
Dabas taku apraksti ar kartēm (PDF, A4):
Slokas ezera taka: LV, RU, EN, DE
Dunduru pļavas: LV, RU, EN, DE
Maršrutu apraksti (PDF, A4):
Velobraucējiem „Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam”: LV, RU, EN, DE
Autoceļotājiem „Lielais Ķemeru aplis ar auto”: LV, RU, EN, DE
Kājāmgājējiem un slēpotājiem „Gar Zaļo kāpu”: LV, RU, EN, DE
Kājāmgājējiem un velobraucējiem „Ķemeri – vēsturiskais kūrorts”: LV, RU, EN, DE
Kājāmgājējiem un slēpotājiem „No Jaunķemeriem līdz Klapkalnciemam”: RU
Laivotājiem „No Jaunķemeriem līdz Klapkalnciemam” (ar jūras laivām): LV, RU, EN, DE
Putnu vērotājiem (PDF, A4):
Putni Ķemeros:LV, RU, EN, DE

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

ĪSTENOTĀJI
 
 
VADOŠAIS PARTNERIS
Meklenburgas-Rietumpomerānijas Lauksaimniecības, vides un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija (Vācija)
 
SADARBĪBAS PARTNERI
Projektā iesaistītas NVO, valsts institūcijas, biznesa pārstāvji, zinātnes institūti - kopā 18 partneri.
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija ir viens no partneriem.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif

PAMATDATI

 
 
IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
 
 
ĪSTENOŠANAS LAIKS
36 mēneši (2009.-2012. gada janvāris)
 
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
2 686 660 EUR
 
ERAF LĪDZFINANSĒJUMS
1 887 630 EUR
 
ĪSTENOŠANAS VIETA
Vācijas, Dānija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Norvēģija
 
PROJEKTA MĀJAS LAPA

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif