LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2020-11-27
​Dabas aizsardzības pārvalde aicina svētku rotā neizmantot retos augus
Ziemassvētku gaidīšanas laikā aicinām būt atbildīgiem un rotā neizmantot retos un aizsargājamos augus, kā arī atturēties no materiālus dekorāciju veidošanai ievākšanas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
2020-11-27
Pārvalde uzsāk stratēģisku sadarbību dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai Latvijā
Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk vērienīgu daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija”.
2020-11-25
Noslēgusies ceturtā dabas skaitīšanas lauku darbu sezona
Veicot dabas apsekojumus Latvijas pļavās, purvos, mežos, upēs un ezeros, piejūras un iekšzemes kāpās, alās un iežu atsegumos, aptuveni divi simti dabas ekspertu jau ceturto gadu fiksē Latvijas dabas veselības stāvokli.
2020-11-20
Grīņu rezervātā atjaunos dabas retumus - slapjos virsājus ar grīņu sārteni
Grīņu rezervātā jau pavisam drīz sāksies īpaši retā un saudzējamā biotopu tipa - slapjo virsāju - atjaunošana, lai radītu piemērotus apstākļus aizsargājamā auga, grīņu sārtenes izplatības veicināšanai.
2020-11-19
Ar sabiedrības atbalstu atjauno sarkanvēdera ugunskrupja dzīvotni dabas liegumā “Īslīce”
Dabas liegumā “Īslīce”, pateicoties Īslīces sieviešu biedrības “Rītausma” iniciatīvai un vietējo uzņēmēju finansiālam atbalstam, uzlabota īpaši retas sugas – sarkanvēdera ugunskrupja dzīvotne.
2020-11-17
Sveicam Latvijas neatkarības pasludināšanas svētkos!
Dabas aizsardzības pārvalde sveic ikvienu Latvijas neatkarības pasludināšanas svētkos!
2020-11-16
Valsts svētku nedēļā skatu torņos visos novados plīvo Latvijas karogi
Svētku noskaņas raisīšanai un Latvijas dabas un ainavu krāšņuma akcentēšanai Dabas aizsardzības pārvalde skatu torņos visā Latvijā valsts svētku nedēļā pacēlusi valsts karogus.
2020-11-06
Teiču purvā atļautā ogošana beigusies, bet joprojām sastopami ogotāji
Iestājoties novembrim, dzērvenes purvos vēl joprojām ir daudz. Ogu bagātība vilina ogotājus doties tās lasīt, tomēr der atcerēties, ka šobrīd Teiču purvā atrasties un ogot ir aizliegts.
2020-11-06
Lašveidīgo zivju nārsta laikā Rāznas Nacionālā parka ezeros pastiprināti uzrauga lieguma ievērošanu
Rudeņos Latvijas upēs, gan ezeros, nārsto lašveidīgās zivis. Nārsta laikā ir noteikts šo zivju ieguves liegums. Rāznas Nacionālā parka ezeros sastopamās lašveidīgās zivis ir sīga un repsis, kuru ieguve no 1. oktobra līdz 30. novembrim ir aizliegta.
2020-11-03
“Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes” – sabiedrības vides izpratne divu gadu laikā uzlabojusies
Divu gadu laikā, kopš Dabas aizsardzības pārvalde kopīgi ar Pasaules dabas fondu uzsāka aicinājumu “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes” sabiedrības vides apziņa par atkritumu neatstāšanu dabā ir krietni uzlabojusies.