LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2019-02-22
Roņu laiks klāt: Saulkrastu pludmalē atrasts pirmais ronēns
Dabas aizsardzības pārvalde aicina atpūtniekus brīvdienās, baudot pastaigas pludmalē, būt uzmanīgiem un, sastopot piekrastē ronēnus, tiem netuvoties un tos netraucēt.
2019-02-20
Sedas purva dīķos notiks jau otrais niedru skulptūru festivāls
Apvienojot ieguldījumu dabas saglabāšanā un biotopu kopšanā ar aizraujošu brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā, Dabas aizsardzības pārvalde 2. martā jau otro reizi rīko niedru skulptūru festivālu.
2019-02-20
Dabas pārvalde arī ziemā turpina iekšējo ūdeņu kontroles īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori arī ziemā pastiprināti kontrolē iekšējos ūdeņus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
2019-02-19
Pārgājienā Ģipkā varēs iepazīt neparasto mitrāju – lankas un dzīvnieku pēdas tajās
Mitrājiem veltītā mēneša noslēgumā aicinām doties uz Kurzemi un piedalīties pārgājienā “Mitrāji un pēdas” Ģipkas lankās.
2019-02-18
Lapmežciemā Zaļajā pēcpusdienā stāstīs par svešiniekiem Latvijas dabā
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija 28. februārī plkst. 16.00 aicina Lapmežciema un apkārtnes iedzīvotājus uz izzinošu pasākumu “Svešinieki Latvijas dabā.
2019-02-15
Jauns rakstu krājums aicina iepazīt Ķemeru Nacionālā parka mitrāju atjaunošanas rezultātus
Dabas aizsardzības pārvalde izdevusi zinātnisku rakstu krājumu “Aktuāli biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas piemēri Latvijā”, kas ļauj detalizēti iepazīties ar Ķemeru Nacionālā parka mitrāju atjaunošanas projekta “Hydroplan” rezultātiem.
2019-02-14
Ziemas izskaņā aicinām doties pārgājienā Lielo Pelečāres purvu
Dabas aizsardzības pārvalde mitrājiem veltītā mēneša noslēgumā sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldību aicina 23. februārī piedalīties pārgājienā “Uz Lielo Pelečāres purvu – Ramsāres mitrāju Latvijā”.
2019-02-14
Uzlabojumu veikšanai uz dažām dienām būs slēgta Melnalkšņu dumbrāja laipa Ķemeru Nacionālajā parkā
Līdz 22. februārim apmeklētājiem būs slēgta Melnalkšņu dumbrāja laipa, kas atrodas Ķemeros, dabas izglītības un informācijas centra “Meža māja” tuvumā.
2019-02-11
Lubānas mitrājā uzlaboti ligzdošanas apstākļi ūdensputniem
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas rīkotajā talkā dabas liegumā „Lubāna mitrājs” no apauguma attīrītas mākslīgi veidotās salas Īdeņas zivju dīķos.
2019-02-11
Svētciemā “Zaļajā pēcpusdienā” stāstīs par vietējiem un svešiniekiem Latvijas dabā
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dažādām Latvijas dabai neraksturīgām augu un dzīvnieku sugām, Dabas aizsardzības pārvalde 13. februārī ikvienu interesentu aicina uz Zaļo pēcpusdienu Svētciema bibliotēkā “Vietējie un svešinieki florā un faunā”