LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2020-08-10
Vecdaugavā norisināsies talka dabisku pļavu atjaunošanai
Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules Dabas Fonds aicina piektdien, 14. augustā dabas liegumā “Vecdaugava” aicina piedalīties iniciatīvas “Daru labu dabai” īpašā dabiskas pļavas atjaunošanas talkā.
2020-08-03
Precīzāk regulēs teritorijas atļauto izmantošanu aizsargājamo ainavu apvidū “Nīcgaļu meži”
Lai zinātniski pamatoti noteiktu aizsargājamā ainavu apvidus “Nīcgaļu meži” atļauto izmantošanu, saglabājot meža ainavu un esošās dabas vērtības, ir sagatavots individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.
2020-07-30
Zemeszvaigznei veltītais muzikālais priekšnesums – 1.augustā plkst. 20.00
Dabas koncertzāle un Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu uz mūzikas, zinātnes, video mākslas un dramaturģijas bezmaksas performanci sestdien, 1.augustā tiešsaistē plkst. 20.00.
2020-07-27
Slīteres Nacionālais parks aicina uz tradicionālo kukaiņu nakti
Slīteres Nacionālais parks aicina visus zinātkāros dabas draugus sestdien, 1. augustā uz tradicionālo izglītojošo un neparasto pasākumu – “Slīteres kukaiņu nakts”, kas ļaus iepazīt intriģējošo kukaiņu pasauli.
2020-07-23
Preiļu novadā talkā attīrīs Jašas upes straujteces
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācija rīko straujteču attīrīšanas talku Jašas upē un aicina dabas draugus rast iespēju veltīt laiku šīs īpašās dzīvotnes sakopšanai.
2020-07-22
Dabas skaitīšanā jau apsekoti 90% no plānotajām teritorijām
Dabas skaitīšanā, ko 2016. gada izskaņā uzsāka Dabas aizsardzības pārvalde, biotopu kartēšana ir veikta 90% no apsekojamās teritorijas un teju puse biotopu īpašnieku jau ir saņēmuši informāciju par viņu īpašumā esošajām dabas vērtībām.
2020-07-21
Aicina 31. jūlijā doties uz Kurliņupi darīt labu dabai
Pasaules Dabas Fonds un Dabas aizsardzības pārvalde aicina piektdien, 31. jūlijā Kurliņupes krastos, Vidzemes piekrastē piedalīties iniciatīvas “Daru Labu Dabai” dabas saglabāšanas misijā – ūdensteces atbrīvošanā.
2020-07-21
Dabas koncertzāles tiešsaistes darbnīcās varēs iepazīt noslēpumaino sēņu pasauli
Sākot no 21.jūlija līdz 1. augustam tiešsaistes darbnīcās varēs iepazīt noslēpumaino sēņu pasauli un šī gada Dabas koncertzāles galveno varoni – zemeszvaigzni.
2020-07-20
Aicina uz siena talku “Straumēnu” noskaņās E. Virzas tēva mājās
Dabas aizsardzības pārvalde 23.jūlijā aicina ikvienu interesentu iesaistīties siena talkā “Straumēnu” noskaņās, kas norisināsies rakstnieka Edvarta Virzas tēva māju “Billītes” apkārtnē Ozolnieku novadā.
2020-07-10
Uzsāks dendroloģisko stādījumu KALSNAVAS DENDRĀRIJS dabas aizsardzības plāna izstrādi
Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijā sastopamās dabas vērtības.