LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2020-02-13
Talkā Slīterē palīdzēs sakopt retai vabolei būtisku dzīvotni
Dabas aizsardzības pārvalde ceturtdien, 19. februārī Slīteres Nacionālajā parkā Sīkragā rīko biotopu kopšanas talku, lai palīdzētu ļoti retai vabolei, kam nepieciešami specifiski dzīves apstākļi.
2020-02-13
Apstiprināts sugas aizsardzības plāns sešām Latvijā ligzdojošām pūcēm
Izstrādāts sugas aizsardzības plāns sešām Latvijā regulāri ligzdojošām pūču sugām, kurā atrodama izsmeļoša informācija par sugu raksturojumu, izplatību un populāciju, apdraudētību, sugu līdzšinējiem pētījumiem un ieteikumiem.
2020-02-12
Stāstu pēcpusdienā Kandavā iepazīstinās ar gada dzīvnieku – bebru un gada putnu – zivju dzenīti
Turpinot atzīmēt februāri kā mitrājiem veltītu mēnesi, Dabas aizsardzības pārvalde otrdien, 18. februārī aicina uz neparastu un aizraujošu lekciju, lai iepazīstinātu ar diviem dzīvnieku valsts pārstāvjiem - veģetārieti un vegānu.
2020-02-11
Dabas aizsardzības pārvalde saņem pateicību par ieguldījumu aizsargājamo savvaļas sugu nelegālās aprites mazināšanā
Novērtējot ieguldījumu aizsargājamo savvaļas sugu nelegālās aprites mazināšanā, Dabas aizsardzības pārvaldes Savvaļas Sugu aizsardzības nodaļas vadītājam Jēkabam Dzenim pasniegts Pasaules Muitas organizācijas goda raksts.
2020-02-10
Mitrāju mēneša turpinājumā Latgalē notiks “Zaļās pēcpusdienas” un pārgājiens Stompaku purvā
Turpinot atzīmēt februāri kā mitrājiem veltītu mēnesi, Dabas aizsardzības pārvalde Latgales pusē aicina uz “Zaļo pēcpusdienu” sarunām par mitrāju nozīmi bioloģiskās daudzveidības veicināšanā un izzinošu pārgājienu Stompaku Purvā.
2020-02-03
Ķemeru Nacionālais parks aicina uz Mitrāju dienas talku zāļu purvā
Turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai”, Ķemeru Nacionālais parks sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu sestdien, 8. februārī aicina dabas draugus atvēlēt laiku aktivitātēm dabā, iesaistoties talkā zāļu purvā pie Kaņiera ezera.
2020-01-30
PTAC apstiprina – uzņēmējs maldinājis sabiedrību par dabas skaitīšanas ietekmi uz mežsaimniecību
Dabas aizsardzības pārvalde saņēmusi Patērētāju tiesību aizsardzības centra atzinumu, ka mežsaimniecības uzņēmuma SIA “Stiga RM” reklāmas materiālos, kuros minēta dabas skaitīšana kā apdraudējums mežsaimnieciskajai darbībai, ir patērētāju maldināšana
2020-01-30
Mitrāju dienas pārgājienā Slīterē iepazīs mazās mežupītes
Godinot Pasaules mitrāju dienu, Dabas aizsardzības pārvalde 8. februārī aicina uz izzinošu pārgājienu pa Slīteres Nacionālā parka un dabas lieguma “Ances purvi un meži” robežupes krastiem pētnieka Viļņa Skujas pavadībā.
2020-01-29
Notiks sanāksmes par Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādi
Lai plānotu GNP attīstību un dabas vērtību saudzēšanu, Dabas aizsardzības pārvalde uzdevumā top Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns.
2020-01-28
Pasaules mitrāju dienā aicina pārgājienā pa Ķemeru Nacionālā parka mitrājiem
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs “Meža māja” sestdien, 1. februārī, atzīmējot Starptautisko Mitrāju dienu, aicina ikvienu interesentu doties tematiskā, izzinošā pārgājienā.