LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2019-09-20
Talkā sakopj un no sakritušajiem kokiem atbrīvo Iecavas upi
Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros šonedēļ talkā pulcējās Iecavas novada pašvaldības pārstāvji, vietējie uzņēmēji un aktīvie iedzīvotāji, lai kopīgā darbā atbrīvotu Iecavas upes plūdumu no tajā sakritušajiem kokiem.
2019-09-17
Uzsākti atmežošanas darbi Ķemeru Nacionālā parka Zaļajā purvā
Lai dabiskajam augstajam purvam palīdzētu ātrāk atjaunoties, Ķemeru Nacionālā parka Zaļajā purvā sākta teritorijas atbrīvošana no kokiem, kā to paredz Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Hydroplan” sagatavotais purva atjaunošanas plāns.
2019-09-16
Ziemeļgaujas piedzīvojuma turpinājumā aicinās iepazīt iekšzemes kāpas
Dabas aizsardzības pārvalde cikla “Piedzīvojums Ziemeļgaujā” ietvaros aicina jau uz ceturto pasākumu, kas notiks 21. septembrī un tā laikā dabas draugi varēs doties pārgājienā pa Cirgaļu iekšzemes kāpu masīvu Valkas novadā.
2019-09-16
Slīteres Nacionālais parks aicina uz sēņu dienu
Lai iepazītu gan pazīstamās, gan mazāk zināmās sēnes un informētu par sēņu dažādo izmantošanu, Slīteres Nacionālais parks sestdien, 28. septembrī aicina uz sēņu dienu Dundagas novadā pie Šlīteres mežniecības.
2019-09-16
Seminārā dalīsies pieredzē par parkveida pļavu un ganību apsaimniekošanu
Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs aicina pieteikties pieredzes apmaiņas semināram par ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu Parkveida pļavas un ganības, tajā sastopamajām dabas vērtībām.
2019-09-12
Balsojumā izvēlēsies iedzīvotāju favorītu GNP vārtiem – gājēju tiltam Siguldā
Dabas aizsardzības pārvalde un Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un izvēlēties savu favorītu arhitektu idejām par Gaujas Nacionālā parka simboliskajiem vārtiem – gājēju tiltu Siguldā.
2019-09-11
Stiglovas upes straujteces izveidotas brīvam tecējumam
Turpinot pagājušajā gadā iesākto darbu “Daru labu dabai ” iniciatīvas ietvaros, Dabas aizsardzības pārvalde 10. septembrī rīkoja talku Stiglovas upes straujteču veidošanai dabas pieminekļa ”Stiglovas atsegumi” teritorijā.
2019-09-11
Ar Latvijas delegācijas dalību CITES konferencē lemj par apdraudēto savvaļas sugu aizsardzību
Šveicē noslēgusies CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām 18. dalībvalstu konference, kurā pieņemti vairāki būtiski lēmumi aizsargājamo sugu saglabāšanai un tirdzniecības ierobežošanai.
2019-09-10
Ķemeros talkā sakopj Vēršupītes krastus un atjauno tās tecējumu
Septembra pirmajā sestdienā Ķemeru Nacionālajā parkā Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda rīkotajā kopīgajā talkā, iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros talcinieki sakopa Vēršupītes krastus un atjaunoja arī tās tecējumu.
2019-09-05
Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienās – pārgājieni, piedzīvojumi, degustācijas un aktivitātes dabā
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un uzņēmumiem 14. un 15. septembrī aicina uz Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienām, kas šogad izceļas ar īpaši plašu pasākumu programmu.