Beitānu pilskalns
Pasaules savvaļas sugu diena 2021
Biotops - pļava, foto: Agnese Priede