Talka dabas liegumā Vecdaugava

Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules Dabas Fonds kopā ar Nacionālo apvienību Rīga sestdien, 9.oktobrī, no plkst. 11.00 līdz 13.00 aicina ikvienu interesentu piedalīties dabas atjaunošanas pasākumā tepat Rīgā - dabas liegumā "Vecdaugava".  

Pasākumā kopā ar ekspertiem no Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas fonda, un brīvprātīgajiem palīgiem plānota bioloģiski vērtīgu zālāju atbrīvošana no krūmu un niedru apauguma dabas lieguma “Vecdaugava” teritorijā. Biotopu atjaunošanas darbi dabas liegumā tika aizsākti jau pirms trim gadiem, un jau šobrīd te uzskatāmi redzama atšķirība starp zālājiem, kuros  jau vairākus gadus pēc kārtas veikti apsaimniekošanas darbi un tādiem, kas vēl tikai gaida savu kārtu.

“Dabiski zālāji nodrošina pastāvēšanas iespējas ļoti daudzām sugām. Lai šo daudzveidību saglabātu, ir nepieciešama regulāra apsaimniekošana. Turklāt, nopļautā zāle no pļavas obligāti ir jānovāc, jo pretējā gadījumā veidojas papildus barības vielas, un sāk dominēt  augi, kas strauji izplatās un nomāc vērtīgajiem zālāju biotopiem raksturīgās sugas,” skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperte Vita Caune.

Zālāji ir viena no apdraudētākajām biotopu grupām visā Eiropā, un to platības pēdējo gadu laikā strauji samazinājušās arī Latvijā. Dabas daudzveidības apdraudējums vēl pirms trim gadiem bija novērojams arī vienā no dabas lieguma Vecdaugava pļavām, kas ilgāku laiku vairs netika apsaimniekota, tādēļ to bija sākuši pārņemt krūmāji un dažādas invazīvās sugas.

Pēc pļavas sakopšanas situācija ir mainījusies - katru gadu aizvien kuplākā skaitā te uzzied armērijas, jumstiņu gladiolas un citi aizsargājamie augi. Lai veicinātu šīs daudzveidības vēršanos plašumā, šonedēļ apsaimniekošanas darbi veikti arī citās, līdz šim neapsaimniekotās pļavai piegulošajās teritorijās. Ņemot vērā, ka ar tehniku te iekļūt nav iespējams, nopļautās zāles novākšanai un krūmu sakraušanai kaudzēs, nepieciešama brīvprātīgo palīgu iesaiste.

Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 7.oktobrim, aizpildot pieteikuma formu >>

Pulcēšanās vieta: Laivinieku iela 11A, Rīga, Ziemeļu raj., Latvija, LV-1015

Nokļūšana ar auto >> (vai koordinātes 57.048805,24.082654); ar sabiedrisko transportu: 24 autobuss, pietura Vecdaugavas iela (tad ar kājām līdz koordinātes  57.048805,24.082654).
Darba apstākļi: pārsvarā sauss, bet var būt vietas, kur būtu jābrien pa slapjumu, gumijas zābaki vēlami, bet nav obligāti.

!!!! Dalība talkā, tikai iepriekš piesakoties un pasākuma norises vietā uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu par Covid pārslimošanu, vakcināciju vai negatīvu testa rezultātu.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam minētie dokumenti nav jāuzrāda.

DAP, Daru labu dabai, PDF logo