Konkurss skolēniem "Misija - KRUPIS. Izglāb princi!"

ATGĀDINĀJUMS 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā gadu vecs. Mēs neatjauninām iepriekš publicēto ziņu saturu, tāpēc iespējams kāda informācija vairs nav aktuāla.

Lai veicinātu skolēnu izpratni par abinieku būtisko lomu dabas ciklā un pievērstu uzmanību ikgadējai pavasara krupju migrācijai, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) kampaņā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”  izsludina skolēnu radošo darbu konkursu.

Konkursa dalībnieki sevis izvēlētā tehnikā (dzejolis, stāsts, pasaka, dziesma, skaņdarbs, glezna, zīmējums, video, instalācija, tekstilmozaīka, kolāža, izšuvums, adījums) aicināti radīt darbus par kampaņas saukli “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” un līdz 15.martam (ieskaitot) nosūtīt Pārvaldei. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt krupis@daba.gov.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67800389.

  • “Ar šo radošo darbu konkursu vēlamies  bērnus un jauniešus pavasarī pievērsties dabas izpētes procesiem un aizdomāties pat par mazāko elementu nozīmi dabā. Ceram, ka iepazīstot parastā krupja dzīvesstāstu, skolēni nespēs palikt vienaldzīgi. Jaunrade ir viens no labākajiem veidiem, kā veicināt bērnos dzīvu interesi par apkārt notiekošo un nākotnē mudināt arī uz aktīvu iesaisti dabas aizsardzības procesos,” pauž Pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

Lai tematu labāk izprastu, pirms dalības konkursā skolēni kopā ar skolotājiem, vecākiem, interešu pulciņu vadītājiem aicināti rūpīgi iepazīties ar kampaņas sadaļā publicēto informāciju par krupju migrāciju un nepieciešamību tos glābt.

Noslēdzoties kampaņai, visi konkursa darbi būs aplūkojami un par tiem varēs balsot virtuālajā krupīšu izstādē Pārvaldes facebook lapā. Visus darbus paredzēts apkopot arī  digitālā galerijā, kas nākotnē priecēs ikvienu interesentu kampaņas vietnē.

Konkursā tiks apbalvoti trīs darbu autori, kā arī viens darbs, kas būs ieguvis visvairāk balsu facebook balsojumā. Īpašu pārsteiguma balvu saņems arī aktīvākā konkursa klase, no kuras konkursā būs piedalījušies visi audzēkņi. Ja konkursā tādas būs vairākas, uzvarētāji tiks izlozēti. Konkursa nolikums pieejams https://www.daba.gov.lv/lv/misija-krupis.

Par kampaņu

Visā pasaulē cilvēku ietekmes rezultātā abinieku skaits strauji samazinās. Arī Latvijā abinieki ir nokļuvuši dabas ekspertu uzmanības lokā. Parastā krupja izdzīvošanas sekmes gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušana, bet arī cilvēka tieši radītie šķēršļi to izdzīvošanai – autoceļi.

Parastais krupis ziemu pavada uz sauszemes, mežos, parkos, lauku sētās, bet pēc atmošanās no ziemas guļas dodas uz savu dzimto ūdenstilpi turpināt savu sugu. Ja tā maršrutu šķērso cilvēku veidoti ceļi, ik gadu šajā ceļa posmā dzīvību zaudē liels skaits reproduktīvo vecumu sasniegušu dzīvnieku, kuriem nav iespējas radīt pēcnācējus. Krupji ir nozīmīgi dzīvības (barības) ķēdes dalībnieki un, tiem izzūdot, var tikt izjaukts dabiskais līdzsvars dabā.

Kampaņas mērķis ir samazināt uz autoceļiem bojāgājušo krupju skaitu ar aktīvu sabiedrības līdzdalību, gan ziņojot Pārvaldei vēl nereģistrētas krupju migrācijas vietas, kas šķērso autoceļus, gan aktīvajā migrācijas laikā palīdzot tos pārnest pāri ceļam drošībā jau identificētajos autoceļu posmos.

Kampaņa “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” ir Pārvaldes aktivitāte, kas tapusi sadarbībā ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā/ Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania” jeb LIVE LAKE finansiālu atbalstu (2 850 EUR). Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. Papildus praktiskajiem apsaimniekošanas darbiem projektā iekļautas aktivitātes arī sabiedrības izglītošanai par ezeru ekosistēmām būtiskiem jautājumiem. Projekta kopējais finansējums ir 981 754,99 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 834 491,70 EUR).

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg programmas LAT-LIT logo