Makšķernieku pārbaude

Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Pierīgas reģionālās administrācijas valsts vides inspektori ceturtdien, 11.februārī, devās apsekot Ķemeru Nacionālā parka ūdenstilpes, lai kontrolētu makšķerēšanas noteikumu ievērošanu un informētu iedzīvotājus par viņu pienākumiem saistībā ar dabu un tās aizsardzību.

Kontroles laikā inspektori pievērsa uzmanību atsevišķām ĶNP teritorijā esošām ūdenstilpēm – Slokas ezeram, Valguma ezeram, Kaņiera ezeram un Slocenes upei. Īpaša uzmanība tika pievērsta ĶNP dabas rezervāta zonai pie Slocenes upes ietekas Kaņiera ezerā. Ziemā, tāpat kā jebkurā citā gadalaikā, dabas rezervāta zonā cilvēku uzturēšanās ir aizliegta, izņemot vien atsevišķus normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. Lai gan makšķernieki te mēdz uzturēties, šajā reizē dabas rezervāta zonā neviens pārkāpējs netika konstatēts.

Savukārt vietās, kur uzturēšanās ierobežojumu nav, inspektori pārliecinājās, vai sastaptajiem makšķerniekiem ir derīga makšķerēšanas karte, kā arī, vai makšķerēšanas rīku skaits un loma izmērs nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” atļauto. Kontroles laikā kopumā tika satapti 18 makšķernieki, no kuriem divi nevarēja uzrādīt derīgu makšķerēšanas karti. Šajā reizē pārkāpējiem tika izteikts brīdinājums, taču, tos sastopot atkārtoti, var tikt sagatavots administratīvā pārkāpuma protokols, kas paredz arī naudas sodu.

Pārvalde atgādina, ka ikvienam makšķerniekam, kurš dodas makšķerēt uz Kaņiera ezeru, papildus makšķerēšanas kartei ir jāiegādājas arī makšķerēšanas licence un šie noteikumi ir spēkā arī ziemas periodā. Vasaras sezonā makšķerēšanas licences var iegādāties Kaņiera ezera laivu bāzē, taču ziemas periodā licences iegādāties var interneta vietnē epakalpojumi.lv

Iedzīvotāju informēšana par dabas aizsardzības prasību ievērošanu ir viens no efektīvākajiem veidiem, lai samazinātu pārkāpumu skaitu un aizsargātu Ķemeru Nacionālā parka dabas vērtības, tādēļ šāda veida kontroles plānotas arī turpmāk gan darba dienās, gan arī brīvdienās.