Jaunie reindžeri Vidzemes akmeņainajā jūrmalā

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (turpmāk - ZBR)  no 12. līdz 14. jūlijam norisinājās ikgadējā vislatvijas Jauno reindžeru nometne  - šoreiz ar tēmu “Piekrastes noslēpumu atklājējs”. Nometnē piedalījās Jaunie reindžeri no Gaujas, Rāznas, Ķemeru Nacionālajiem parkiem un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta.

Trīs dienu laikā Jaunie reindžeri iepazina ZBR dabas vērtības. Pārgājiena laikā gar jūras piekrasti izpētītas Veczemju klintis, atrodot pīlārus un izmērot garāko alu, kā arī apskatīts Kutkāju dižakmens un iepazīti piekrastes augi. Vakarā nometnes dalībnieki veidoja kopkori, kurā skanēja dziesmas par ūdens tēmu.

Otrās diena tika veltīta putnu tēmai, gatavojot būrīšus un iepazīstot Latvijā biežāk sastopamās putnu sugas, to dzīvesvietas un cilvēku ietekmi uz putnu dzīvi. Jaunie Reindžeri pētīja arī dižkokus un uzzināja kas ir “ātrā mode” un  kāda saistība ir modei ar dabas saglabāšanu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Praktiskā nodarbībā tika dekorēti T - krekli izmantojot dažādus augus, tādējādi pagarinot to lietošanas ilgumu. Neizpalika arī vakara trasīte, kurā iepazina faktus par dzīvnieku uzvedību un notika komandas saliedēšanas aktivitātes. Trešā diena tika veltīta jūrai, lai izpētītu piekrastes augus un dzīvniekus, piedaloties LIFE REEF projekta jūras izpētes aktivitātēs.  

Kā jau katrā Jauno Reindzeru pasākumā, neiztrūkstošs bija Labais darbs dabai. Šoreiz tā bija piekrastes invazīvo augu sugu ierobežošana – Tatārijas salāta ravēšana liedagā.  Lai saglabātu un atjaunotu biotopus, nevar pieļaut šo augu vienlaidus audžu veidošanos, jo Tatārijas salāts strauji aizņem citu sugu teritorijas.

Jaunie reindžeri pozitīvi novērtēja pasākumu, atzīstot, ka nometne ir lielisks vasaras piedzīvojums. Nometnes dalībniece Luīza no Gaujas NP dalās savos iespaidos: “Mans pirmais lielais Jauno reindžeru pasākums bija ļoti interesants un ar pozitīvām emocijām un notikumiem bagāts. Uzzināju daudz jauna par jūras piekrasti - augiem un Baltijas jūras dzīvnieciņiem – zivīm, sānpeldēm un gliemenēm. Ar nepacietību gaidīšu nākamos pasākumus!”

Jaunie reindžeri ir starptautiska kustība, kuras mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu aizsargājamās teritorijās. Latvijā jauno reindžeru kustība darbojas kopš 2004.gada, tajā iesaistās jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem un dodas dabas izpētes ekspedīcijās, piedalās teritorijas sakopšanas talkās, Par kustības aktivitātēm ir atbildīgi Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) dabas izglītības darba speciālisti.