Dabas aizsardzība Kontrole zivju resursi
Dabas liegums LUBĀNA MITRĀJS. Lubāna ezers. Foto: Vija Kreile. DAP
Dabas liegums LUBĀNA MITRĀJS. Lubāna ezers. Foto: Vija Kreile. DAP

Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) inspektori kārtējo pārbaužu laikā konstatējuši pārkāpumus Latvijas lielākajos ezeros - Rāznā un Lubānā. Madonas novada Ošupes pagastā izņemti trīs zvejas tīkli ar kopējo garumu 180 metri, kas bija pilni ar zivīm.

Iespējams, ka tīkli atradās ezerā jau kopš ziemas, jo daļa zivju jau bija gājusi bojā. Tīkli pieder Madonas novadā reģistrētai juridiskai personai, par ko liecina tīklu marķējums un bojas.

Kopumā no  tīkliem bija izņemtas  46 zivis - 17 līdakas dažādās sadalīšanās stadijās, 3 vēdzeles dažādās sadalīšanās stadijās, 1 zandarts, 23 raudas, 1 asaris, 1 breksis. Kopējais aprēķināto zaudējumu apmērs ir 2778 eiro un 6 centi. Lieta ir nodota Valsts policijai. Tā kā šis nav pirmais gadījums, kad uzņēmums pārkāpj likumu, Pārvalde nosūtīs vēstuli Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijai par uzņēmuma zvejas licences anulēšanu.

Zvejošana aizliegtajā laikā konstatēta arī Rāznas ezerā. Rēzeknes novada Čornajas pagastā konstatēti trīs savā starpā sasieti zvejas murdi ar marķēšanas zīmēm, kas pieder Rēzeknes novadā reģistrētajam individuālajam komersantam. Izņemot zvejas rīkus, dzīvotspējīgās zivis - divi zuši, trīs līdakas, pieci līņi, divas vēdzeles un trīs raudas, atlaistas atpakaļ ezerā. Viena no murdā esošajām līdakām bija nedzīva. Pret individuālo komersantu ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta par rūpniecisko zveju, kad visās ūdenstilpnēs ir stājies spēkā aizliegums zvejot ar zvejas murdiem. Tas ir spēkā no 16. aprīļa līdz 31. maijam. Pārkāpējam  būs jāatlīdzina arī zivju resursiem nodarītie  zaudējumi 145 eiro apmērā.

Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas aizsardzības vecākais speciālists Dainis Tučs atgādina, ka rūpnieciskā zveja patlaban ir aizliegta.

“Šobrīd ezerā nedrīkst atrasties tīkli un murdi. Nārsta laikā ir noteikts zvejas liegums,” pauž D. Tučs.

Pārvalde aicina makšķerniekus un zvejniekus saudzēt zivis nārsta laikā un nekavējoties ziņot Latgales reģionālajā administrācijas valsts vides inspektoriem par pamanītiem iespējamiem zvejniecības vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem pa tālruni: 26112686, 28602895.

 

Diāna Selecka

Dabas izglītības darba speciāliste - Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes nov., Latvija LV-4601
diana.selecka [at] daba.gov.lv