2017
Laivotāji Gaujā

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) dabas izglītības centrs “Meža māja” sestdien, 4. februārī, atzīmējot Pasaules mitrāju dienu, aicina ikvienu interesentu doties tematiskā, izzinošā pārgājienā pa Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) mitrājiem. Šogad Pasaules mitrāju dienas temats ir “Mitrāji – dabas katastrofu riska samazinātāji”, un arī šajā pārgājienā ikviens varēs uzzināt vairāk par mitrāju lomu kopējā vides aizsardzības kontekstā.

Pārgājiena sākums un noslēgums plānots dabas izglītības centrā “Meža māja”, Ķemeros. Pulcēšanās pārgājienam – plkst. 11:00, savukārt plānotā atgriešanās – ap plkst. 14:00. Maršruta garums – aptuveni 7 km, piemērots arī nūjotājiem. Dalība pārgājienā – bez maksas, taču lūgums iepriekš pieteikties, zvanot Aijai Balandiņai pa tālruni 29149365.

“Pārgājiens ir lieliska iespēja tematu par mitrāju aizsardzību aktualizēt, ļaujot ikvienam interesentam dabā izpētīt un uzzināt vairāk par mitrājos dzīvojošo sugu daudzveidību un to lomu kopējās ekosistēmas saglabāšanā. Maršruts vedīs cauri mitrajiem mežiem, kas piedāvā piemērotus apstākļus daudzām retām augu un dzīvnieku sugām. Aplūkosim arī purvus dažādās attīstības stadijās, kas ir būtiska dabas sastāvdaļa, kā arī piestāsim upes krastā, kas arī ir nozīmīgs mitrājs dažādu ekosistēmu līdzāspastāvēšanai,” pauž pasākuma galvenā organizatore, dabas izglītības centra "Meža māja” dabas izglītības darba speciāliste Aija Balandiņa.

Pārgājiena dalībnieki varēs arī uzzināt, kādēļ mitrāji uzskatāmi par nozīmīgiem dabas katastrofu riska samazinātājiem. Piemēram, purvi un upes, pastāvīgi vai periodiski uzkrāj ūdeni, tādēļ tiem ir ļoti svarīga loma ūdens attīrīšanā, barības vielu uzkrāšanā un pārtikas ieguvē, bet kas vēl būtiskāk – pateicoties savai spējai uzkrāt ūdeni, tie spējīgi novērst tādas dabas katastrofas kā plūdi. “Diemžēl visā pasaulē pamazām šādas ekosistēmas tiek iznīcinātas, apdraudot ikviena zemes iemītnieka eksistenci. Gribam pārgājiena dalībniekiem uzsvērt, ka dabā viss ir savstarpēji saistīts, un pat iznīcinot tādu it kā niecīgu dabas vienību kā puķi vai kukaini, mēs varam izjaukt dabisko ciklu, ekosistēma var aiziet bojā un nepildīt savas funkcijas,” skaidro A. Balandiņa.

Ķemeru mitrāju pasākuma afiša >>>

11. februārī līdzīgs pārgājiens plānots dabas liegumā "Niedrāju-Pilkas purvs", kad kopā ar DAP pārstāvjiem būs iespēja izspēlēt izzinošo spēli “Purva laipas atklājējs”, kā arī doties dabā pa Niedrāju-Pilkas purva taku.

Niedrāju-Pilkas purva pasākuma afiša >>>

Paralēli šiem pārgājieniem visu februāri jaunieši vecumā no 18-25 gadiem var piedalīties starptautiskā foto konkursā, kurā aicināti sevis bildētās mitrāju fotogrāfijas augšupielādēt oficiālajā Pasaules mitrāju dienas interneta vietnē www.worldwetlandsday.com

Pasaules mitrāju diena tiek atzīmēta kopš Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas parakstīšanas 1971. gadā. Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai noteiktai ekosistēmai, un tās misija ir mitrāju aizsardzība un apdomīga izmantošana. Latvija šai konvencijai pievienojās 1995. gadā.

Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas: Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss.