Raganu purvs

Lai veicinātu mitrāju atjaunošanos, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) veiks Raganu purva atjaunošanas darbus. Ar vairāk nekā 100 brīvprātīgo palīgu iesaisti Ķemeru Nacionālā parka purvs šoziem iegūs augstajam purvam raksturīgo ainavu.

Purvs atrodas starp Ķemeriem un Antiņciemu, nozīmīgā un tūristu plaši apmeklētā Sēra dīķa tuvumā. Atjaunošanas darbu laikā paredzēts novākt blīvāko koku apaugumu, izcērtot un izvācot strauji augošās priedes 134 ha platībā.  

Pēdējo 50 gadu laikā mitruma režīma izmaiņu dēļ daļa Raganu purva ir kļuvusi ievērojami sausāka un to pamazām pārņem priedes un biezs vaivariņu un citu sīkkrūmu klājiens. Strauji augošās priedes ar labi attīstītu sakņu sistēmu un kuplu vainagu veicina ūdens iztvaikošanu, atņemot purvam nepieciešamo ūdeni un piemērotus augšanas apstākļus purviem raksturīgiem augiem, piemēram, dzērvenēm.        

“Purvu aizaugšanu var palēnināt, neļaujot priedēm un citiem kokiem saaugt tik blīvi, ka sāk veidoties mežs,” saka pārvaldes Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas projekta vadītāja Inga Hoņavko. “Raganu purva teritorijā tiks saglabātas vecākās priedes un tā saucamās “purva priedes”, kas pat 100-150 gadu vecumā ir tikai pieauguša cilvēka augumā, to stumbri ir izliekušies, galotnes noapaļotas vai pat plakanas, bet miza – ļoti raupja,“ skaidro projekta vadītāja.  

Lai pārstaigātu visu darbiem paredzēto platību un sameklētu šīs senās purva ainavas liecības – vecās purva priedes, teju gada garumā pārvalde Raganu purvā organizēja dažādus pasākumus, skaidrojot purvu veidošanos un mūsdienās novērojamās izmaiņas Latvijas purvos un ļaujot ikvienam gribētājam pielikt roku purva atjaunošanas darbos – ekspertu pavadībā izvēlēties un marķēt atstājamos kokus.  

Pirms darbu uzsākšanas visā platībā tika veikta izmēģinājuma ciršana nelielā laukumā, lai noskaidrotu, ka marķētie atstājamie koki nav par blīvu purvam raksturīgai ainavai.  

Darbu norises laikā sabiedrības drošībai Antiņciema ceļa tuvumā tiks izvietotas zīmes, kas informēs par notiekošajiem darbiem un aicinās ievērot piesardzību.  

Purva ainavas atjaunošanas darbi Raganu purvā turpināsies līdz 2023.gada beigām, un tie notiek pārvaldes īstenotā Kohēzijas fonda finansētā projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” (Nr.5.4.3.0/20/I/001). Plašāka informācija par projektu pieejama pārvaldes interneta vietnē.