Bezmugurkaulnieks - ūdensmērītājs

12.augustā no plkst. 10.00 līdz 13.00 ikviens interesents ir gaidīts Rāznas  Nacionālajā parkā uz dabas izziņas pasākumu “Nezināmais par zināmo dabā. Bezmugurkaulnieki Rāznas ezerā”, kas norisināsies ezera Čornajas līča krastā.

Pasākumā Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) projekta LIFE for Species eksperts Dāvis Ozoliņš pastāstīs par bezmugurkaulnieku sugu daudzveidību Latvijā. Dalībniekiem būs iespēja ieskatīties kukaiņu kolekcijā un apgūt ūdens dzīvnieku noteikšanas prasmes. Pasākuma otrajā daļā apmeklētāji izzinās kukaiņu sugas, darbojoties praktiski - ar hidrobioloģisko tīkliņu un sietiem saķerot dažus no īpatņiem, kurus pēc aplūkošanas un izpētes atlaidīs atpakaļ ūdenī.

“Zoobentoss jeb bezmugurkaulnieku klases dzīvnieki, kas apdzīvo ezera gultni, ir nozīmīgs ūdens ekosistēmu elements. Bezmugurkaulnieki ir vieni no mazākajiem dzīvniekiem un tiem raksturīgi dažādi barošanās objekti – kāds pārtiek no zooplanktona, vēl kāds no fitoplanktona vai citiem bezmugurkaulniekiem. Atšķirīgi ir arī barošanās  mehānismi – vieni ir filtrētāji, citi – plēsēji. Tāpēc bezmugurkaulniekiem ir gan tieša, gan pastarpināta ietekme uz ūdens barības ķēžu pastāvēšanu. Bezmugurkaulnieki ir nozīmīgākais zivju sabiedrību barības objekts Latvijas ezeros, tostarp arī Rāznas ezerā, ” stāsta Pārvaldes Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāja Regīna Indriķe.

Pasākuma norises vieta – Čornajas publiskā peldvieta, Rēzeknes novada Čornajas pagasts. Dalībai pasākumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās zvanot uz tālruni +371 29139677 vai rakstot uz regina.indrike@daba.gov.lv

Rāznas ezers tiek dēvēts arī par Latgales jūru tā smilšaino krastu un lielā izmēra dēļ. Pēc platības tas ir otrs lielākais ezers Latvijā, savukārt pēc tilpuma – lielākais Latvijas ezers. Rāznas ezera piekrastē sastopams ļoti rets biotops - oļaina ezera piekraste. Te mīt vairāk kā 20 zivju sugas, kas veido teju 90% no visām Latvijā sastopamajām sugām. Divas no sastopamajām sugām – repsis un sīga - ir Latvijā īpaši aizsargājamas un ierobežoti izmantojamās zivju sugas. Ezera apkārtnē vērojama arī bagātīga augu, dzīvnieku, tostarp arī bezmugurkaulnieku pasaule. Lai saglabātu ezerā un tā apkārtnē esošo dabas un sugu daudzveidību, 2007. gadā tika izveidots Rāznas Nacionālais parks.

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda