Radošo dzejas darbu konkursa “Ronis liedagā” nolikums

Konkursa organizētājs Dabas aizsardzības pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļa (turpmāk KDIN).

Konkursa sadarbības partneris Rīgas zoodārzs, izdevniecība Latvijas Mediji.

Konkursa tvērums Konkurss tiek organizēts kā viena no Dabas aizsardzības pārvaldes informatīvās kampaņas “Ronis liedagā - kā rīkoties” aktivitātēm. Par kampaņu vairāk var uzzināt Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļvietnes www.daba.gov.lv sadaļā Roņi liedagā – kā rīkoties

   

  Konkursa mērķi

  • Sekmēt bērnu un jauniešu izpratni un paplašināt viņu zināšanas par roņu nozīmi kopējā dabas sistēmā.
  • Veicināt skolēnu izpratni par dabas daudzveidības nozīmi un dabas saglabāšanas nepieciešamību.
  • Attīstīt bērnu un jauniešu radošo iniciatīvu caur dabas izziņas procesiem.
  • Veicināt viņu interesi par dabas aizsardzības aktualitātēm savā reģionā un valstī.

   

  Konkursa dalībnieki

  • Ikviens bērns un jaunietis vecumā no 5 līdz 18 gadiem.

   

  Konkursa noteikumi

  1. Konkursa norises laiks ir no 2023. gada 13. marta līdz 31. martam.
  2. Konkursam darbu var iesniegt individuāls autors.
  3. Dzejas pantmērs un forma pēc brīvas izvēles. 
  4. Dzejas darba apjoms – no 8 līdz 50 rindiņām.
  5. Darbu var sagatavot elektroniski, kā Word dokumentu, aizpildot nolikuma pielikumā atrodamo pieteikuma formu, gan arī rokrakstā. Ja darbs ir ar roku rakstīts, to jānofotografē un jāsūta kā attēlu kopā ar elektroniski aizpildītu pieteikuma formas daļu ar informāciju par darba autoru. Ja dalībnieks vēl nestrādā ar datoru, viņa vietā darbu var nofotografēt, aizpildīt autora informācijas formu un nosūtīt var pieaugušais. 
  6. E-pasta adrese darba iesūtīšanai: ronis@daba.gov.lv ar tematu “Dzejas darbu konkursam”.
  7. Konkursa darbu tēmas. Dzejas darbā jāapspoguļo vismaz viena no zemāk nosauktajām tēmām. Vienā darbā var atspoguļot arī vairākas tēmas.
   • roņu dzīves gājums;
   • cilvēku rūpes par roņu mazuļiem;
   • roņu loma dabā.
  8. Autors par katru konkursa tēmu vai vairāku tēmu apvienojumu var iesniegt vienu dzejas darbu.
  9. Konkursa laureāti tiks noteikti izlozes kārtībā ar nejaušo skaitļu ģeneratoru laikā no 2023. gada 3. aprīļa līdz 14. aprīlim. Uzvarētāji tiks paziņoti Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļvietnē www.daba.gov.lv un Facebook profilā . Ar izlozes uzvarētājiem vai viņu darbu iesniedzējiem KDIN sazināsies arī personīgi līdz 2023. gada 21. aprīlim.
  10. Darbi, kuri neatbildīs konkursa nolikumam nepiedalīsies balvu izlozē un netiks publiskoti.
  11. Ikviens konkursa dalībnieks saņems pateicības rakstu par dalību konkursā.
  12. Balvās
   • 4 dāvanu kartes (laureātam kopā ar ģimeni, kopskaitā līdz 5 cilvēkiem) Līgatnes dabas taku apmeklējumam laikā līdz 2023. gada 31. decembrim.
   • 12 dāvanu kartes divām personām Rīgas zoodārza apmeklējumam laikā līdz 2023. gada 31. decembrim.
   • 12 grāmatas “Ronēns Mākonītis" no izdevniecības Latvijas Mediji.
  13. Darba iesniegšana vienlaicīgi ir dalībnieka, viņa vecāku vai likumīgo pārstāvju piekrišana konkursa darba publicēšanai bez īpašas papildu saskaņošanas Dabas aizsardzības pārvaldes Facebook profilā un tīmekļvietnē, kā arī darba publiskošanai plašsaziņas līdzekļos, sociālajos medijos, izmantošanai audio vizuālajos dabas izglītības materiālos.

  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 26 527 342 vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi ronis@daba.gov.lv ar tematu “Dzejas darbs. Jautājumi”. 

   

  logo rinda