LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Darbības dabas teritorijās
Dabas aizsardzības pārvaldes pakalpojumu pieprasīšanai aicinām izmantot Vienoto valsts un pašvaldību portālu www.latvija.lv.
 

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Atļaujas vai saskaņojuma saņemšana darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv >>>

Iesniegumu veidlapas:  

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Plašāks skaidrojums >>>
 
Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv >>>

Iesnieguma veidlapa:  

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Valsts pirmpirkuma tiesību uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izmantošana

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv >>>

Iesnieguma veidlapa:  

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu saņemšana un grafiskās daļas saskaņojuma saņemšana īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Plašāks skaidrojums >>>
 
Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv >>>

Iesniegumu veidlapas:  

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Mikrolieguma izveidošana, teritorijas precizēšana vai mikrolieguma statusa atcelšana

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv >>>

Iesniegumu veidlapas:  

Iesniegums pārvietošanās atļaujas saņemšanai pa Slīteres Nacionālā parka teritorijas krasta kāpu aizsargjoslu un pludmali zvejas vajadzībām