Karte

Teritoriju aizņem purvaini meži, kas ir prioritārs ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotops. Tajā ietilpst arī mazā ērgļa mikroliegums. Konstatēta viena no lielākajām pundurbērza audzēm Latvijā. Meži teritorijas ziemeļu un austrumu daļā atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem. Nedaudz klajākajās vietās konstatētas vērtīgas augu sabiedrības ar mazziedu grīslis, divmāju grīslis, zvīņaugļu grīslis, sfagniu.c.

Mežs
Dabas liegums KINKAUSKU MEŽI. Foto: Inita Bružika

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533800
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Dvietes pagasts
Platība: 230,31 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk