Materiāls tapis programmas LIFE+ Vides politika un pārvaldība projekta "Ekosistēmu pakalpojumi" ietvaros Saulkrastu dabas dizaina parks “Baltā kāpa” sākumskolas vecuma bērniem

 

Materiāls tapis programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros

 

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas un Ķemeru nacionālā parka administrācijas un Gaujas NP fonds sadarbībā ar igauņu partneriem projekta EU 30063 „Atpakaļ dabā” ietvaros sagatavojuši izglītojošus metodiskos materiālus.Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šie vides izglītības metodiskie materiāli galvenokārt ir paredzēti tiem, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar dabas daudzveidību Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā. Tā vienlaikus ir iespēja bērniem un jauniešiem iemācīties strādāt patstāvīgāk un pašiem aktīvi piedalīties mācību procesā, tādējādi gūstot pieredzi par notiekošiem procesiem un likumsakarībām.

Metodiskos materiālus drīkst lejupielādēt, pavairot un izmantot nekomerciālām dabas izpētes un iepazīšanas aktivitātēm.

 

Video materiāli par sikspārņiem:

Sikspārņu ziemošanas vietu apsekošana Gaujas nacionālajā parkā

Research of bat wintering sites in Gauja National Park

Sikspārņu pētījumi Ķemeru naionālajā parkā

Bat research in Kemeri National Park