Saulkrastu dabas dizaina parks “Baltā kāpa” sākumskolas vecuma bērniem

Apraksts ekskursijai/nodarbībai  (PDF 1,49 MB)

Darba lapa "Ezis un zaķis meklē jūru"  (PDF 0,75 MB)


Materiāls tapis programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros

Metodiskais materiāls nodarbībām par parkveida pļavāmDabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas un Ķemeru nacionālā parka administrācijas un Gaujas NP fonds sadarbībā ar igauņu partneriem projekta EU 30063 „Atpakaļ dabā” ietvaros sagatavojuši izglītojošus metodiskos materiālus.Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 

Šie vides izglītības metodiskie materiāli galvenokārt ir paredzēti tiem, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar dabas daudzveidību Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā. Tā vienlaikus ir iespēja bērniem un jauniešiem iemācīties strādāt patstāvīgāk un pašiem aktīvi piedalīties mācību procesā, tādējādi gūstot pieredzi par notiekošiem procesiem un likumsakarībām.

 

Metodiskos materiālus drīkst lejupielādēt, pavairot un izmantot nekomerciālām dabas izpētes un iepazīšanas aktivitātēm.

 

Buklets  GAUJA  (PDF 4,32 Mb)

 

Noteicējs IZZINĀSIM GAUJAS SENIELEJU (PDF 18 Mb)

Noteicējs IZZINĀSIM DUMBRĀJU (PDF 15,4 Mb)

 

ĀRA KLASES ROKASGRĀMATA (PDF 1,07 Mb)

Grāmata "Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos"  (PDF 6.75 MB)

 

Izglītojoša spēle PURVA LAIPAS ATKLĀJĒJS

latviešu valodā (ZIP 16,7 Mb)

igauņu valodā (ZIP 16,4 Mb)

krievu valodā (ZIP 16,5 Mb)

 

Darba lapas mitrāju izpētei latviešu valodā:

Pirmsskolas/sākumskolas vecuma bērniem (PDF 2,56 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem (PDF 1,22 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem (PDF 1,49 Mb)

 

Darba lapas mitrāju izpētei igauņu valodā:

Pirmsskolas/sākumskolas vecuma bērniem (PDF 2,55 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem (PDF 1,81 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem (PDF 1,63 Mb)

 

Dara lapas mitrāju izpētei krievu valodā:

Pirmsskolas/sākumskolas vecuma bērniem (PDF 2,39 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem (PDF 1,17 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem (PDF 1,17 Mb)

 

Darba lapas purva izpētei latviešu valodā:

Sākumskolas vecuma bērniem (PDF 2,13 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem (PDF 2,21 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  (PDF 2,25 Mb)

 

Darba lapas purva izpētei igauņu valodā:

Sākumskolas vecuma bērniem  (PDF 2,21 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem  (PDF 1,81 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  (PDF 2,06 Mb)

 

Darba lapas purva izpētei krievu valodā:

Sākumskolas vecuma bērniem  (PDF 1,72 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem  (PDF 2,03 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  (PDF 1,85 Mb)

 

Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) latviešu valodā:

Sākumskolas vecuma bērniem  (PDF 13,6 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem  (PDF 13,0 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  (PDF 13,2 Mb)

 

Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) igauņu valodā:

Sākumskolas vecuma bērniem  (PDF 4,01 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem  (PDF 4,15 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  (PDF 4,25 Mb)

 

Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) krievu valodā:

Sākumskolas vecuma bērniem  (PDF 4,04 Mb)

Pamatskolas vecuma bērniem  (PDF 3,79 Mb)

Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  (PDF 3,81 Mb)

 

Darba lapas augstā jeb sūnu purva izpētei:

latviešu valodā (PDF 5,39 Mb)

igauņu valodā (PDF 5,99 Mb)

krievu valodā (PDF 5,81 Mb)

 

Darba lapas meža izpētei:

latviešu valodā (PDF 5,66 Mb)

igauņu valodā (PDF 6,54 Mb)

krievu valodā (PDF 6,06 Mb)

 

Darba lapas piekrastes izpētei:

latviešu valodā (PDF 5,37 Mb)

igauņu valodā (PDF 5,88 Mb)

krievu valodā (PDF 5,49 Mb)

 

Darba lapas palieņu pļavu izpētei:

latviešu valodā (PDF 557 Kb)

krievu valodā (PDF 564 Kb)

 

Darba Emajegi upes palienes izpētei:

latviešu valodā (PDF 314 Kb)

krievu valodā (PDF 316 Kb)

 

Darba lapas palieņu mežu izpētei:

latviešu valodā (PDF 601 Kb)

krievu valodā (PDF 605 Kb)

 

Darba lapas nodarbībām par sikspārņiem:

Uzzīmē sikspārni! - lejupielādēt >>> (PDF 57 KB)

Kur dzīvo sikspārņi? - lejupielādēt >>> (PDF 1,66 MB)

Izkrāso sikspārni - lejupielādēt >>> (PDF 73 KB)

Krustvārdu mīkla "Ko tu zini par sikspārni" (1) - lejupielādēt >>> (PDF 113 KB)

Krustvārdu mīkla "Ko tu zini par sikspārni" (2) - lejupielādēt >>> (PDF 124 KB)

Puzle - lejupielādēt >>> (PDF 1,3 MB)

 

Video materiāli par sikspārņiem:

Sikspārņu ziemošanas vietu apsekošana Gaujas nacionālajā parkā

Research of bat wintering sites in Gauja National Park

Sikspārņu pētījumi Ķemeru naionālajā parkā

Bat research in Kemeri National Park