Statuss:
Noslēdzies
attels
attels

Projekts noslēdzies 

Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekts "Atpakaļ dabā" ("Back to nature")

 

Par projektu

Projekts „Atpakaļ pie dabas" jeb „Back to nature" tika uzsākts 2009.gada martā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā. Projektā apvienojušās piecas pieredzējušas dabas aizsardzības organizācijas – DAP Ķemeru NP administrācija un Gaujas NP fonds sadarbībā ar Gaujas NP administrācijas darbiniekiem, Tartu Vides izglītības centrs (TEEC), Igaunijas Vides pārvalde, Peipsi (Peipusa) Pārrobežu sadarbības centrs (CTC).
Projekta mērķis ir kopīgiem spēkiem uzlabot aizsargājamo dabas teritoriju pārraudzību un izglītot plašāku sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem. Projekta ietvaros sabiedrības izglītošanas jomā tiks īstenotas dažādas aktivitātes ar mērķi veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par mitrājiem.

 

Projekta ”Atpakaļ pie dabas” ieviešanas gaitā partneru teritorijās tiks īstenotas sekojošas aktivitātes - izglītojošu materiālu par mitrājiem sagatavošana un izdošana (sugu noteicēji, pasaku grāmata, kalendārs, mitrāju iepazīšanas programmas, vides žurnāli, galda spēles u.c. ); ekspozīciju un izstāžu par mitrājiem izveidošana ; nometņu, semināru un pieredzes apmaiņas braucienu rīkošana; vides sakopšanas talku, kā arī mitrāju un ūdens dienas pasākumu organizēšana.

 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai tādā veidā, lai tajā iesaistītu vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu. Programmas projektus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Plašāku informāciju par šo programmu iespējams iegūt mājas lapā www.estlat.eu.

 

Projekts „Atpakaļ pie dabas”/ ”Back to nature”

Norises laiks: 2009. gada marts – 2011.gada februāris

Partneri:

Finansējums:
Projekta kopējais budžets - 652659,00 EUR
DAP ĶNPA projekta budžets - 122719,00 EUR

 

 

Aktualitātes

 

2011.02.07. Projekts "Atpakaļ dabā" noslēdzies
2011.01.27. 3. informatīvais izdevums par projekta "Atpakaļ dabā" aktualitātēm

2010.12.27. Pieejama bukleta "Gauja" elektroniskā versija

2010.12.20. Pieejama noteicēja par dabas vērtībām Gaujas senielejā elektroniskā versija

2010.11.29. Izstāde „Dabas dziednīca – purvs” gaida apmeklētājus

2010.11.17. Izdota izglītojoša spēle un āra klases rokasgrāmata

2010.10.12. Sagatavoti metodiskie materiāli nodarbībām mitrājos Gaujas NP

2010.09.18. Sagatavots metodiskais materiāls nodarbībām mitrājos Ķemeru NP

2010.09.16. Skolotāji apgūst vides izglītību un interpretāciju Ķemeru nacionālajā parkā

2010.09.10. Izdota teiku grāmata bērniem „Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos”

2010.08.06. Ķemeru nacionālais parks aicina iepazīt dumbrāja iemītniekus

2010.07.28. Tapis noteicējs par dabas vērtībām Gaujas senielejā

2010.06.30. Tapuši informatīvi izdevumi par projekta "Atpakaļ dabā" aktualitātēm Gaujas un Ķemeru nacionālajos parkos

2010.06.22. Jaunieši piedalās projekta „Atpakaļ pie dabas” nometnē Igaunijā.

2010.06.07. Skolēni piedalās mitrāju iepazīšanas programmu testos.

2010.05.19. Sakopta dabas izziņas taka Slokas ezera un Vēršupītes krastos

2010.05.13. Notiks talka Vēršupītes krastu sakopšanā

2010.05.10. Noslēgusies viktorīna skolēniem „Saudzēsim mitrājus kopā! Pievienojies!“

2010.03.31. Konkurss 6. -7. klašu skolēniem „Saudzēsim mitrājus kopā! Pievienojies!“

2010.02.19. Veiksmīgi aizritējusi ģimeņu nometne Igaunijā

2010.02.11. Mitrāju dienai veltīts seminārs

2010.02.10. Aizvadīti mitrāju dienai veltīti semināri

2010.02.01. Noskaidrotas ģimenes dalībai nometnē Igaunijā

2010.01.15. Notikuši mitrāju kalendāra atvēršanas svētki

2010.01.27. Noslēdzies ģimeņu konkurss

2010.01.03. Konkurss ģimenēm - Iepazīsti mitrājus!

2009.12.28. Projekta darba grupa viesos Krievzemē

2009.12.15. Igaunijas-Latvijas programmas aktualitātes

2009.11.25. Tapis e-žurnāls par projekta "Atpakaļ dabā" aktualitātēm

2009.11.25. ĶNP admnistrācijas pārstāvji apmeklē Krievijas nacionālos parkus

2009.10.30. Konkurss skolām „Iepazīsti Gaujas NP mitrājus“

2009.10.19. Noslēdzies zīmējumu un fotogrāfiju konkurss "Pamani mitrājus!" 

2009.10.07. Notikusi mitrāju sakopšanas talka

2009.08.19. Notikusi projekta "Atpakaļ pie dabas" darba grupas tikšanās ĶNP

2009.08.13. Projekta ietvaros top informatīvi materiāli, izstāde par mitrāju tēmu un "Āra klase"

2009.06.26. Jaunieši piedalās dabas nometnē Gaujas nacionālajā parkā

2009.06.18. Noslēgusies starptautiskā dabas nometne jauniešiem

2009.05.21. Līgatnes dabas takās pilnveidots mākslīgais mitrājs

2009.05.11. Raganu katls - atkal tīrs!

2009.04.28. Ūdens dienas pasākums Līgatnes dabas takās

2009.04.27. Noslēdzies Latvijas vides izziņas spēļu konkurss

2009.04.21. Sakopti Gaujas senie krasti

Projektā sagatavotie materiāli