Statuss:
Īstenošanā
01.06.2020.
Projekts nodrošinās harmonizētu pieeju pazemes ūdens resursu pārvaldībai un pazemes ūdensobjektu stāvokļa novērtēšanai Latvijas-Igaunijas pārrobežas reģionā, attiecīgi ilgtermiņā nodrošinot ilgtspējīgu galvenā dzeramā ūdens resursa - pazemes ūdeņu …
Statuss:
Noslēdzies
10.05.2018.
Projektā izstrādāta metodika no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu noteikšanai un vērtēšanai, veicināta sabiedrības izpratne par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzību, izstrādāti ieteikumi Gaujas-Koivas baseina ilgtspējīgai…
Statuss:
Noslēdzies
03.03.2009.
Projekts noslēdzies  Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekts "Atpakaļ dabā" ("Back to nature")   Par projektu Projekts „Atpakaļ pie dabas" jeb „Back to nature" tika uzsākts 2009.gada martā Igaunijas – Latvijas…