Datums 30. maijs, 2024
Laiks11.00–13.00
Vieta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome, Bordo zāle, Lielā iela 11, Jelgava
Dabas liegums lielupes palienes pļavas
Dabas liegums Lielupes palienes pļavas. Foto: Gints Starts

Sanāksmes laikā Konsultatīvās grupas dalībniekiem, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādē ieinteresētajām personām, tiks sniegta informācija par dabas aizsardzības plāna izstrādē paveikto, galvenajiem secinājumiem, kā arī turpmāk veicamajiem darbiem.

Plānu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", adrese: Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, www.environment.lv.

Aicināti visi interesenti!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.