LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-05-08
Mācamies sadarbību pārrobežu aizsargājamas teritorijas apsaimniekošanā
Projekta „Zaļais koridors” pārstāvji no Latvijas un Igaunijas 2013. gada 22.-26. aprīlī apmeklēja Vācijas/Francijas pārrobežu biosfēras rezervātu, ko veido aizsargājamās teritorijas Vosges du Nord un Pfaelzerwald, kur iepazinās ar abu valstu pieredzi sadarbībā pārrobežu teritorijas apsaimniekošanā, tūrisma aktivitāšu koordinēšanā un iedzīvotāju iesaistīšanā biosfēras rezervāta aktivitātēs. Finansējums projektam piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.
 
Apmeklēto pārrobežu biosfēras rezervātu veido atsevišķas aizsargājamas teritorijas pie valstu robežas. Teritorijas apvieno līdzīga ģeogrāfija, dabas apstākļi, biotopi, kā arī kultūrvēsturiskās tradīcijas un vietējo iedzīvotāju saimniekošanas tradīcijas. Reģionam raksturīgs liels mežainums, izteikti kalnains reljefs, smilšakmens klintis un nelieli ciemati ielejās.
 
Brauciena laikā notika iepazīšanās ar Francijas reģionālā parka Vosges du Nord administrāciju un vadītajiem projektiem reģiona tūrisma aktivitāšu veicināšanā un sadarbības koordinēšanā starp iedzīvotājiem un pašvaldību administrācijām. Parka darbinieki lielu uzmanību pievērš iedzīvotāju izglītošanai kultūrvēsturisko vērtību novērtēšanā un saglabāšanā, piemēram, restaurējot seno arhitektūru un saglabājot apbūves īpatnības. Parka teritorijā Vogēzu kluba dalībnieki ierīkojuši daudzas kājnieku takas, kurās apmeklētāji atbilstoši savām spējām un interesēm var izvēlēties dažādus pastaigu maršrutus, apskatot dižskābaržu un ozolu mežus, klinšu atsegumus vai senas viduslaiku pilsdrupas uz klintīm. Liela uzmanība tiek pievērsta vietējo uzņēmēju un zemnieku aktivitāšu koordinēšanā un popularizēšanā, organizējot gadatirgus, kultūras pasākumus un izglītojošus seminārus zemes īpašniekiem, uzsverot biosfēras rezervātu kā apvienojošo elementu šajos pasākumos.
 
Ja Francijas pusē ir vairākas nelielas stingrāka aizsardzības režīma teritorijas (tā sauktās kodolteritorijas), tad Vācijas pusē šī teritorija ir kompaktāka un lielāka. Vācijas pārrobežu sadarbības speciālists Rolands Šteins ļāva ielūkoties ne tikai parka rezervāta zonā, bet arī stāstīja par sadarbības problēmām, kas darbā rodas valstu atšķirīgās likumdošanas un tradīciju rezultātā. Bija iespēja iepazīties ar apmeklētāju centru Pfaelzerwald dabas parkā un Fišbahas biosfēras māju  jeb interaktīvu apmeklētāju izglītības centru 4 stāvos.
 
Sandra Ikauniece
Vidzemes reģionālā administrācija
Projekta „Zaļais koridors” vadītājā
26532258Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: