LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2019-02-07
Dabas aizsardzības pārvalde Rugājos un Rudzātos stāstīs par mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā


Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Latgales reģionālā administrācija februārī aicina uz divām sarunām “Zaļajās pēcpusdienās” Rugājos un Līvānu novada Rudzātos, lai pārrunātu mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī biotopu apsaimniekošanas jautājumus.


Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe stāsta, ka šajos pasākumos iecerēts pievērsties mitrājiem, kas ir starptautiski nozīmīgas teritorijas bioloģiskās daudzveidības jomā un īpaši svarīgas dažādu aizsargājamu putnu sugu ligzdošanai un izdzīvošanai.

* Rugāju novada bibliotēkā “Zaļā pēcpusdiena” notiks 12.februārī plkst.15.00. Pasākuma norises vietas adrese: Rugāji, Kurmenes iela 36.

* Līvānu novada Rudzātu pagasta bibliotēkā “Zaļā pēcpusdiena” notiks 20.februārī plkst. 15.00. Pasākuma norises vietas adrese: Rudzāti, Miera iela 1.

“Mitrāji kā ekosistēmas ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī cilvēku labklājības nodrošināšanā. Tie arī nozīmīgi klimata pārmaiņu mazināšanā, jo piesaista ievērojamu daudzumu no pasaules sauszemes oglekļa krājumiem. Mitrājus apdraudot un iznīcinot, tajos uzkrātais ogleklis atbrīvojas un atgriežas atmosfērā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu veidā,” pauž R. Indriķe.

“Ne vienmēr mēs spējam novērtēt mitrāju ekonomisko, zinātnisko, kultūrvēsturisko un rekreācijas vērtību, kā arī to lomu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tieši tādēļ pasākumos pievērsīsimies šiem jautājumiem, lielāku uzmanību veltīsim Rugāju un Līvānu novadu teritorijai tuvumā esošajām Ramsāres konvencija vietām Latvijā - Lubāna mitrājam, Teiču rezervātam un Lielajam Pelečāres purvam,” piebilst R.Indriķe.

Pasākumā interesenti varēs uzzināt arī par Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātēm, kā arī iespējām iesaistīties dažādos dabas saglabāšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumos.
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: