Jaunie reindžeri siena talkā

Lai saglabātu dabas daudzveidību un pasargātu no aizaugšanas reto un īpašo dabas vērtību – kaļķaino zāļu purvu, Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera Vislatvijas jaunie reindžeri iesaistījās purva augu dzīvotņu atjaunošanas siena talkā, kuras laikā tika savākta nopļautā zāle.

Brīvprātīgo talka zāļu purvā pie Kaņiera ezera jau kļuvusi par tradīciju. Tās laikā nopļautā zāle, krūmi un atvases tiek savākti ar roku darba palīdzību, tādā veidā pasargājot zāļu purvu no aizaugšanas un palīdzot izdzīvot daudzām retām un krāšņām zāļu purvos mītošām augu sugām, kuru pastāvēšanai nepieciešams skrajš, zems augājs. To vidū – vairākas retas orhidejas.

Brīvprātīgie talcinieki bija vairāk nekā 50 jaunie reindžeri – Vislatvijas jauno reindžeru nometnes dalībnieki. Tie ir jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kuri caur dažādām praktiskām nodarbībām izzina dabu, rūpējas par to un māca šīs vērtības arī citiem. Kopā ar dabas aizsardzības speciālistiem tika izzināta un iepazīta arī Ķemeru Nacionālā parka dabas daudzveidība. Talka ir viena no tradicionālajām jauno reindžeru kustības nometnes programmas aktivitātēm.

Laika apstākļi talciniekus lutināja. Lai arī bagātīgo šīs vasaras lietavu dēļ ūdens līmenis zāļu purvā bija augstāks nekā citus gadus, talkas norisei tas netraucēja.

Zāļu purvs Kaņiera ezera krastos ir viens no lielākajiem Latvijā sastopamajām kaļķainajiem purviem, šeit sastopama arī viena no lielākajām un krāšņākajām kadiķu audzēm Latvijā. Kaļķaini zāļu purvi Latvijā ir reti sastopami un kopumā valstī aizņem tikai nedaudz vairāk par 1000 hektāriem. Lielākie šādi biotopi izplatīti Rietumlatvijā, galvenokārt Piejūras zemienē.

Talkas norisi atbalstīja Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais LIFE-IP LatViaNature projekts. Un tā norisinājās iniciatīvā “Daru labu dabai”, ko Dabas aizsardzības pārvalde īsteno kopā ar Pasaules dabas fondu, ik gadu iesaistot dažādās dabas saglabāšanas aktivitātēs vairāk nekā 1000 brīvprātīgo visā Latvijā. Darīt labus darbus aicināts ikviens, plašāka informācija: www.darudabai.lv

Jaunie reindžeri ir starptautiska kustība, kurā iesaistās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (piemēram, nacionālajā parka) vai to tuvumā dzīvojoši jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Tie ir jaunieši, kuriem rūp daba un kuri grib savu brīvo laiku pavadīt aktīvi dabā, dodoties dabas izziņas ekspedīcijās, monitoringos, orientēšanās uzdevumos, spēlēs, dabas saglabāšanas talkās. Kustības darbību Latvijā vada un koordinē Dabas aizsardzības pārvalde. Vairāk par jauno reindžeru kustību https://www.daba.gov.lv/lv/jaunie-reindzeri 

LIFE LatViaNature logo rinda

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. Vairāk: https://latvianature.daba.gov.lv/

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.