Datums 4. februāris, 2022
Laiks17.00–19.00
Vieta ZOOM platforma

Jautājumu gadījumā sazināties:

Dabas liegums Dubnas paliene. Foto: Dagnis Vasiļevskis. DAP
Dabas liegums Dubnas paliene. Foto: Dagnis Vasiļevskis. DAP

Sanāksmes dalībnieki tiks iepazīstināti ar sagatavoto dabas aizsardzības plānu, īpašu vērību veltot nozīmīgākajām dabas lieguma “Dubnas paliene” dabas vērtībām un to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Sanāksmes dalībnieki aicināti izteikt konstruktīvu viedokli par paredzētajiem pasākumiem un sniegt ieteikumus plāna uzlabošanai.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus iespējams arī rakstiski līdz 2022.gada 9.februārim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv, tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Dabas aizsardzības plāns un citi informatīvie materiāli būs pieejami no 2022.gada 25.janvāra līdz 9. februārim tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv, kā arī Preiļu novada Upmalas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335, darba dienās plkst. 8.00–12.30 un 13.00–16.30, tālr. 26543751

 

Plāna izstrāde tiek veikta Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.