Svētdien, 30.septembrī no pulksten 11:00 Līgatnes dabas takās pie meža skolas „Pauguri” uz tradicionālo Sēņu dienu tiek gaidīti visi sēņu lasīšanas entuziasti, sēņu pazinēji un vienkārši zinātkārie.

Gaujas nacionālā parka fonds projekta „People with Nature” ietvaros organizē Sēņu dienu, kuras laikā  paredzēta vienu stundu ilga sēņošana Līgatnes dabas takās, jautājumu un atbilžu sesija ar Latvijas Dabas muzeja sēņu speciālisti Initu Dānieli, salasīto un līdzpaņemto sēņu izstādes veidošana, sēņu ēdienu recepšu noskaidrošana, radošās darbnīcas - Līgatnes dabas taku dižās bekas veidošana un „sēņu” krāsošana kā arī mielošanās ar sēņu zupu un līdzpaņemtajiem gardumiem.

 

Dalībnieki - Līgatnes dabas taku apmeklētāji, un sēņotāji, kas atbilstoši sagatavojušies - kam līdzi groziņš, nazītis vai pa ceļam salasītas sēnes kurām sēņotāji vēlas uzzināt nosaukumus.

 

Dalība sēņu dienā sniegsiespēju paplašināt zināšanas par sēņu daudzveidību Gaujas nacionālā parka teritorijā, noteikt ēdamās un neēdamās sēnes un iemācīties atšķirt ļoti līdzīgas sēnes.

Sēņu izstāde būs pieejama Līgatnes dabas taku apmeklētājiem visas dienas garumā un arī nākamajā dienā.

Sēņu dienas dalībnieki saņems piemiņas velti.

 

Sēņu dienu organizē Gaujas nacionālā parka fonds projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „People with nature” ietvaros.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Baiba Pavloviča,
Tālr. +371 28381144