Lielais Liepukalns

Rāznas nacionālajā parkā šī gada 11.augustā plkst. 11:00 Rēzeknes novada Kaunatas pagastā notiks dabas tūrisma infrastruktūras atklāšana Lielajā Liepukalnā, Latvijas trešajā augstākajā virsotnē (289,3m). Viens no šiem objektiem ir kalna virsotnē uzbūvētais koka skatu tornis, kas pašreiz ir augstākā šāda veida konstrukcija Latvijā – 34 metri.

No jaunā skatu torņa paveras skats uz vienu no unikālām vietām Latvijā ar skaistām dabas ainavām bagāto Latgales augstienes Rāznavas pauguraini. Te no putna lidojuma augstumiem var lūkoties uz mežu un lauku raibo paklāju, vērot vareno Latgales „jūru” – Rāznas ezeru. Skaidrā laikā var saskatīt desmitiem pakalnu un ezeru Latvijas austrumu pierobežā un pāri tai, daudzu dievnamu staltos, baltos torņus. Īpašs skats paveras, saulei lecot, kad pāri baltiem miglas blāķiem segtām lejām paceļas tumšās mežu galotnes un uzlecošās saules staros viz daudzo ezeru zilgme.

Infrastruktūras objekti tapuši, domājot par Rāznas nacionālā parka skaisto ainavu atklāšanu apmeklētājiem un vienlaicīgi rūpējoties par dabas vērtību saglabāšanu. ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā un Dabas aizsardzības pārvaldes koordinētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros Rāznas nacionālā parka dabas lieguma zonā Lielajā Liepukalnā ir uzbūvēta autostāvvieta, uzstādītas tualetes un uzbērta taka ar vairākiem pieturas punktiem dabas vērtību iepazīšanai, izvietotas nojumes, lapenes, soli, galdi, koka konstrukcijas bērnu aktivitātēm, ugunskura vieta un pašā lielpaugura virsotnē - kāpnes un skatu tornis.

Iepriekšminētā projekta ietvaros dažādi infrastruktūras objekti (laipas, skatu torņi, tiltiņi, robežzīmes, stendi u.c.) tiks veidoti arī daudzās citās Latvijas aizsargājamās dabas teritorijās, domājot par apmeklētāju ērtībām un dabas vērtību saglabāšanu. Infrastruktūras izveide notiek saskaņā ar apstiprinātajiem teritoriju dabas aizsardzības plāniem un Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādāto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienoto stilu, kas var būt noderīgs arī citām valsts un pašvaldību organizācijām un uzņēmējiem.

Anda Zeize
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas direktore
Tel. 29256225
Foto R.Kalvis

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrija.