LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Bauska
 
 
Foto: K.Lapiņš
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0304100
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Bauskas pilsēta, Codes un Mežotnes pagasts; Rundāles novada Rundāles pagasts.
Platība: 1079 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  lejupielādēt >>>
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Pierīgas reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Dabas parks izveidots, lai apvienotu atsevišķus vērtīgus dabas pieminekļus (Bauskas dolomītu atsegumus, atsegumus pretī Mūsas un Mēmeles satekai, Jumpravas dolomītu atsegumus, Ziedoņu dolomīta atsegumus) un saglabātu neskartu Mēmeles, Mūsas un Lielupes upes posmu, kā arī Lielupes kultūrainavu. Bauskas dabas parks ir nozīmīgākā vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopa - kaļķiežu atsegumi - saglabāšanā Latvijā, kas ir aizsargājams biotops arī Latvijā. Teritorijā atrodas arī nozīmīga upes nēģu un vimbu nārsta vieta un vairāki Latvijā īpaši aizsargājami biotopi.
 
Robežu shēma: lejupielādēt  (PDF 1.05 MB)
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS >>>
Dabas aizsardzības plāns (2007.-2019.): lejupielādēt  (PDF 1.39 MB)
Pielikumi:
Karšu materiāls