Missing multivides elements.

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Cenas tīrelis

Babītes novada Babītes pagasts

GPS KOORDINĀTES

Takas sākums

X: 487281, Y: 6302103 / Lat: 56.8625304, Lon: 23.7913948

APRAKSTS

Šī galvaspilsētai ļoti tuvu esošā īpašā teritorija ir izcila vieta, kur izvēdināt galvu un kārtīgā pastaigā iepazīties ar vienu no krāšņākajiem Latvijas purviem.
Cenas tīrelis no dažādiem skatu punktiem lūkojoties, ļoti interesanta teritorija. Tas kādreiz bija otrs lielākais purvs Latvijā, uzreiz pēc Teiču purva. Savulaik tika pieņemts lēmums vienā teritorijā apvienot gan saimniecisko, gan dabas aizsardzībai atvēlēto teritoriju. Tā ietekmētajā daļā turpinājās kūdras ieguve, kas tika aizsākta jau pirms 2. Pasaules kara. Dabas aizsardzības mērķiem tika nodalīti 2133 hektāri purva.
Cenas tīrelis ir putniem īpaši nozīmīga teritorija, kas šo izcilās kvalitātes purvu izvēlas ligzdošanai un kā barošanās vietu. Šodien, izstaigājot Cenas purvu, iespējams apskatīt daļu no šīm abām pasaulēm, jo Cenas tīreļa laipai, tāpat kā pašam purvam, ir divas puses.
Purva laipas sākums ved cauri Cenas tīreļa kūdras izstrādes laukiem. Te var iepazīties ar informāciju par kūdras ieguves metodēm.
Takas otrajā daļā laipas pa apli virzās cauri gandrīz neskartajai purva daļai, iepazīstinot ar augstā purva bagātībām - starp dzidriem un dziļiem purva ezeriem, purva augu klājumu un purva mežiem, kur augumā pavisam sīkas priedītes vecuma ziņā jau sen kā pārdzīvojušas lielāko daļu piekrastes masta priežu. Ja būsi pietiekami vērīgs, pamanīsi, ka šeit aug arī tundras apstākļiem raksturīgais pundurbērzs, kas Latvija ir īpaši aizsargājama un reti sastopama suga.
Takas vidusdaļā izbūvēts skatu tornis, kas ļauj no cita skatupunkta sev atklāt purva ainavu. Ēdot līdzpaņemtās pusdienas, šeit izvietotie galdiņi ļaus justies kā ļoti īpašā restorānā. 
Starp citu, tā kā takas kopgarums ir samērā liels un sasniedz 6 kilometrus, gar takas malām izvietoti soliņi, lai pēc jau noietā un pirms priekšā esošā gājiena nedaudz atpūtinātu kājas.

Cenas tīreļa laipa

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Missing multivides elements.


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 2 h

GARUMS

 6 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periods.

Ziemā taka netiek tīrīta.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

VEIDS

Lokveida

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Nav speciāla marķējuma

APVIDUS

Ezera krasts, purvs, mežs, niedrāji

GRŪTĪBU PAKĀPE

Missing multivides elements.


 

SEGUMS

Pamatā dēļu laipas, vidējais platums - 60 cm.

Uzmanību! Lietus laikā un ziemā dēļu laipas var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

NOKĻŪŠANA

Līdz Cenas tīreļa purva takai var nokļūt, braucot pa Rīgas-Liepājas šoseju līdz norādei „Rubeņi”. Pēc apmēram 5 km gara brauciena pa asfaltētu un grants ceļu nokļūstam T veida krustojumā, no kurienes redzams kūdras ieguves lauks. Lauka malā novietota norāde, ka te sākas purva taka. 

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Missing multivides elements.


 

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

 

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Missing multivides elements.