Dižkoka marķēšana Aucē
Biotops - mežs
Ķemru NP laipa