Velo

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus Veclaicene.

Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov.

GPS KOORDINĀTES

Sākumpunkta izvēle ir braucēja ziņā. Viens no iespējamiem sākuma/finiša punktiem stāvlaukums Kornetu centrā.
Lat, lon: 57.589929, 26.948234 / LKS: 676222, 386886

APRAKSTS

Maršruts ir bagāts ar interesantiem dabas objektiem, kuri veidojušies ledāju kušanas rezultātā, un daudzveidīgiem kultūrmantojuma objektiem, kuri raksturīgi šai teritorijai, kura atrodas vēsturisko lielceļu un divu valstu robežvietā. Centrālais maršruta objekts ir Kornetu-Peļļu gravas ezeru virknes dziļākais ezers - Raipals, pie kura dabas un vēstures izziņu var apvienot ar peldēm ezerā.

Papildus mazajam lokam, lielais loks ietver Sauleskalnu, kas ir otrais augstākais Alūksnes augstienes paugurs, un ainava, kura papildina tur esošie bioloģiskās saimniecības "Mauriņi" savvaļas zirgi, kuri veido un uztur dabīgās pļavas un ganības.

153 Veclaicene - Lielais loks ap Raipala ezeru

Mišu medus muzejs. Foto: no Alūksnes TIC arhīva

MARŠRUTA GAITA

Korneti >> Bārdaskrogs >> Sauleskalns >> Mācītājmuiža un Mācītājmuižas ezers >> Viensēta “Sapnīši” >> Bioloģiskā saimniecība “Mauriņi” >> Veclaicenes Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca >> Gaigalnīcas kapi >> Mišu Medus muzejs >> Raipala ezers >> Laknu ūdensdzirnavas >> Pērļupīte >> Trumulītis

PĀRVIETOŠANĀS PIEKĻUVES IESPĒJAS

150 Veclaicene - Apkārt Dēliņkalnam


 

GARUMS

 14,5 km

MARŠRUTĀ PAVADĀMAIS LAIKS

~2 h

MAKSA

bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

VEIDS

Apļveida

MARŠRUTA SHĒMA

lejupielādēt maršruta informatīvo materiālu

MARŠRUTA GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Nav speciāla marķējuma.

GRŪTĪBU PAKĀPE

4.5/5


 

SEGUMS

29% asfalts, 51% grants segums, 20% meža takas

NOKĻŪŠANA

Jādodas pa ceļu V381 uz Kornetu centru.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

153 Veclaicene - Lielais loks ap Raipala ezeru


 

CITA NODERĪGA INFO

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs, Pils iela 25A, +371 25442335 www.visitaluksne.lv

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna
EDEN LV