Velo

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas parks Numernes valnis.

Kārsavas novads

GPS KOORDINĀTES

Sākumpunkta izvēle ir braucēja ziņā. Viens no iespējamiem sākuma/finiša punktiem ceļu P48 un V531 krustojumā (pagrieziens uz Zatišķiem braucot no Salnavas puses). 
Lat: 56.811298, Lon: 27.535429 / X: 715801, Y: 301956

APRAKSTS

Maršruts paredzēts aktīviem un sportiskiem velobraucējiem. Tas ved cauri Salnavas pagasta gleznainākajām vietām, tai skaitā cauri dabas parkam “Numernes valnis”, ir NATURA 2000 teritorija. Maršrutā ir 8 interesanti objekti - Salnavas muiža, Salnavas katoļu baznīca, Ruskulovas muiža, Ruskulovas lapegļu aleja, Ruskulovas katoļu baznīca, saimniecība "Stirnas", vides objekts "Uguns", Numernes tornis, zvaigžņu vērošanas krēsli. 

776 Numernes aplis

Apskates objekti velo maršrutā. Foto: DAP arhīvs

PĀRVIETOŠANĀS PIEKĻUVES IESPĒJAS

Nav pieejama cilvēkiem ar ratiņkrēsliem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

150 Veclaicene - Apkārt Dēliņkalnam


 

GARUMS

 30 km

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

bezsniega periods.

MAKSA

bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

VEIDS

Apļveida

TAKAS SHĒMA

See full screen

GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Marķēts ar speciālām velo maršruta norādēm Nr. 776.

GRŪTĪBU PAKĀPE

4/5


 

SEGUMS

Grants segums, meža ceļi un atsevišķos posmos  meža taka.

NOKĻŪŠANA

Braucot pa auto ceļu P48 aiz Salnavas ciema pie pagrieziena uz Zatišķiem.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

151 Veclaicene - Ainavisko skatu maršruts


 

CITA NODERĪGA INFO

Kārsavas novada tūrisma informācijas punkts +371 29322748, turisms@karsava.lv

APSAIMNIEKOTĀJS

Kārsavas novada pašvaldība.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna