Velo

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava

Dabas parks Daugavas loki

Daugavpils novads (Naujenes, Tabores, Vecsalienas un Salienas pagasts) un Krāslavas novads (Ūdrīšu un Kaplavas pagasts)

GPS KOORDINĀTES

Maršruta sākums Daugavas labajā krastā Naujenē:

X: 669674, Y: 6201769 / Lat: 55.9313273, Lon: 26.7161028

Maršruta sākums Daugavas kreisajā krastā Tabore:

X: 666491, Y: 6194457 / Lat: 55.8668115, Lon: 26.6607138

APRAKSTS

Daugava ar šķietami rāmo tecējumu gadu tūkstošos paveikusi titānisku darbu, radot unikālu ieleju, kas ikvienam sniedz neaizmirstamus ceļojuma iespaidus.

Līdz pat 19. gs. beigām Daugava bijusi nozīmīgs satiksmes ceļš. Jau 5. gs. pirms mūsu ēras skandināvu sāgās atrodamas ziņas par Daugavu. Mūsu ēras 1. gadu tūkstotī tā bija nozīmīgs posms pazīstamajā ūdensceļā no varjagiem uz grieķiem.

1990. gadā šeit nodibināts dabas parks "Daugavas loki", lai saglabātu unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 2004. gadā tas iekļauts NATURA 2000 jeb ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkla sarakstā. Dabas parka raksturīgākās iezīmes ir astoņi 4-6 km gari Daugavas līkumi (meandri). Unikālākā vērtība ir savdabīgs Daugavas ielejas sašaurinājums tā sauktie "Daugavas vārti". Upes ielejas platums te ir tikai 0,5-0,6 km. „Daugavas
vārtus” veido divas pamatkrasta kraujas – Slutišķu krauja (labajā krastā) un Ververu krauja (kreisajā krastā). Šis dabas veidojums ir iekļauts 
Latvijā 10 nozīmīgāko īpaši aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā.

Daugavas loku līkloči

APSKATEI

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Velo
Auto
Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Ieteicams kalnu divritenis, kas piemērots braukšanai pa grants ceļiem.

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

2 – 3 dienas

GARUMS

Daugavas labajā krastā "Naujene >> Sprukti" ~ 14 km.

Daugavas kreisajā krastā "Tabore >> Červonka" ~ 40 km.

MARŠRUTS

Daugavas labajā krastā: Naujene >> Vecpils >> Vasargelišķi >> Slutišķi >> Sprukti

Daugavas labajā krastā: Tabore >> Elerne >> Sīķele >> Jaunborne >> Lielborne >> Saliena >> Červonka

MARĶĒJUMS

Daugavas labajā krastā dabas parka "Daugavas loki" teritorijā.

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS

Pavasaris, vasara, rudens.

VEIDS

Lokveida ar atgriešanos sākuma punktā.

APVIDUS

Mežs, pļava, upe, upes ieleja

GRŪTĪBU PAKĀPE

1.5 grūtība


 

SEGUMS

Liela daļa ceļu ar grants segumu

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizkalne - Rušons - Preiļi


 

IZSTRĀDĀTĀJS

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību, lūgums, sazināties ar maršruta izstrādātāju.

Atklāj Latviju no jauna