Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Gaujas Nacionālajā parkā

Priekuļu   novads, Priekuļu pagasts

GPS KOORDINĀTES

X: 575901, Y: 6358236 / Lat: 57.3606433, Lon: 25.2617151

APRAKSTS

Ērgļu jeb Ērģeļu klintis, dēvētas arī par Pieškaļu vai Pieškalnu iezi, ir pašas varenākās savā viengabalainībā visā Gaujas senielejā. Klintis ir valsts nozīmes aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops.
Ērģeļu klintis ietilpst Priekuļu pagastā. Tās atrodas 5,5 km uz ziemeļiem no Cēsīm, Gaujas kreisajā krastā, 0,8 km uz dienvidiem no Strīķupes ietekas Gaujā. Klintis aizņem Gaujas kreiso krastu apmēram 500 m garumā. To augstums ir no 18 – 26 m.
Klintis veido devona smilšakmens, kurā novērojams slīpslāņojums. Smilšakmenī atrodamas seno devona zivju atliekas un fosforītu konkrēcijas (ieslēgumi). Ērgļu (Ērģeļu) klintis izceļas pārējo klinšu un atsegumu vidū ar daudzām dzelzs savienojumu migrācijas pēdām, kas novērojamas kā rūsganu josliņu zīmējums, kuru veidojusi periodisku dzelzs hidroksīdu izgulsnēšanās, pazemes ūdeņiem sūcoties caur porainajiem smilšakmeņiem. Vēl viena interesanta šo klinšu ģeoloģiska iezīme ir lūzumi. Lūzumu izcelsme saistīta ar seniem tektoniskiem procesiem zemes dzīlēs, kā arī ar Gaujas senielejas veidošanos pirms daudziem miljoniem gadu.
Stāvās, majestātiskās klintis apmeklētājus saista galvenokārt ar savu varenību un plašo, gleznaino ainavu, kas paveras no skatu laukumiņiem virs klintīm. Šīs klintis ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem Gaujas Nacionālajā parkā. Teika stāsta, ka atbalss pret šo klinti skanējusi kā ērģeles, tādēļ tās iedēvētas par Ērģeļu klintīm. Savukārt Pieškaļu vārds nāk no tuvējām mājām, kur it kā dzīvojis karaļa piešu kalējs.

Ērgļu klintis

Foto: D.Segliņa

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks
Nujošana

 


VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 1 h

MAKSA

bezmaksas

ATVĒRTAS

24/7; I-XII

APVIDUS

upe, mežs, smilšakmens atsegumi, stāvkrasts

GRŪTĪBU PAKĀPE

3/5 grūtība

 

SEGUMS

Pamatā dēļu laipas, vidējais platums - 64 cm. Takā vēl iespējams skaidu, grants un šķembu segums.

Uzmanību slidens mitrā laikā


Uzmanību! Mitrā laikā var būt slidens.

LABIEKĀRTOJUMS

Ērgļu klintis

 


NOKĻŪŠANA
 

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Ērgļu klintis

 


CITA NODERĪGA INFO

Cēsu tūrisma informācija

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija.

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna