Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Slīteres nacionālais parks

Dundagas novada Dundagas pagasts

GPS KOORDINĀTES

X: 416693, Y: 6402492 / Lat: 57.7567761, Lon: 22.6000603

APRAKSTS

Kolkas rags ir unikāla satikšanās vieta. Te savus viļņus mij atklātā Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis.
Lai arī vietai piemīt izcila kultūrvēsturiskā vērtība tā ir arī nozīmīga dabas vērtību koncentrēšanās vieta. Šeit pāri iet putnu sezonālās migrācijas ceļi. Migrējošos putnus apskatīt palīdzēs Kolkasragā uzbūvētais putnu vērošanas tornis.
Pludmalē atrodami vairāki Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi, piemēram embrionālās kāpas un priekškāpas. Pat ja šie veidojumi neizskatās grandiozi, tomēr tie ir nozīmīga dzīvotne vairākām augu sugām. Varētu pat teikt, ka starp kāpām un augiem pastāv nosacīta simbioze – kāpas dod augiem dzīves telpu, bet augi kāpu sargā no vēja erozijas.
Putnu vērotāji šeit varēs sastapt jūrmalas dižpīli, upes un smilšu tārtiņus, parasto šņibīti, vairākus kaijveidīgos, kā arī daudz citu putnu sugu.
Kolkasrags ir mūžam mainīgs – jūra palēnām noskalo krastu, tādēļ katru reizi šeit viesojoties skatam pavērsies unikāla ainava.

 

Kolkasrags

Kolkasraga tūrisma informācijas entrs. Foto: A.Dombrovskis

VIDES PIEEJAMĪBA

NOKĻŪŠANA

Braucot ziemeļu virzienā pa autoceļu P131vaiziemeļaustrumu virzienā pa autoceļu P124. 

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Kolkasrags

 

 

CITA NODERĪGA INFO

Slīteres nacionālais parks

APSAIMNIEKOTĀJS

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna