Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Rāznas nacionālajā parkā

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasts

GPS KOORDINĀTES

X: 711426, Y: 6242413 / Lat: 56.279185, Lon: 27.415190

APRAKSTS

Mākoņkalns, saukts arī par Padebešu kalnu (249 m v.j.l.), atrodas netālu no Rāznas ezera. Mākoņkalnā ierīkota taka, ir apskatāmas Volkenbergas pilsdrupas. No tā paveras ainaviski skati uz Rāznas ezeru un mežu masīvu.

Volkenbergas pils, burtiski - Mākoņpils atradās Padebešu kalna jeb Mākoņkalna virsotnē. Pili ar mūra aizsargsienu uzcēla Livonijas ordenis 13. gadsimtā. Tā sastāvēja no priekšpils un galvenās pils, kurai bijusi trapeces forma ar sienu garumu 62 un 52 metri. Ir ziņas, ka pirms tam šeit bijusi latgaļu koka pils.
Volkenbergas viduslaiku pils un pilsdrupas ir valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras piemineklis.

Mākoņkalns ir viena no dabas lieguma zonām Rāznas Nacionālā parka teritorijā, kur īpaša vērtība ir veco apšu mežam.

Mākoņkalns

Foto: R.Kalvis

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav pieejams personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTS

24/7; I-XII

APVIDUS

meži, pļavas, ezers, lauku viesētu apbūve

LABIEKĀRTOJUMS

Mākoņkalns


 

NOKĻŪŠANA

Braucot pa a/ceļu P-56 (Maltas– Kaunata), Lipušku ciemā jāseko norādēm.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Mākoņkalns

 


CITA NODERĪGA INFO

Rēzeknes novada tūrisma informācijas centrs

tel.: +371 26337449, +371 28686863, ticrezekne@gmail.com

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrs “Rāzna”, Lipuški, tel.: +371 29139677

APSAIMNIEKOTĀJS

Rēzeknes novada Mākonkalna pagasta pārvalde, tel.: + 371 29299487 tel: + 371 29299487

Dabas aizsardzības pārvalde

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna