Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas liegums Raunas Staburags

Miera iela 8, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., Latvija, LV-4131

GPS KOORDINĀTES

X: 596252, Y: 6354469  / Lat: 57.3229818, Lon: 25.5984179

APRAKSTS

Raunas Staburags ir unikāls avotu veidots saldūdens kaļķiežu atsegums.

Šūnakmens veidojums ir aptuveni 3,5 m augsts un 17 m garš, tas veidojies, sūnām pārkaļķojoties kalcija karbonātu saturošajā avota ūdenī vairāku gadsimtu garumā. Šis ir vienīgais šāda veida dabas objekts Latvijā pēc Daugavas Staburaga applūdināšanas. Avots, kas plūst pāri Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās. Kraujā ir līdz 1,1 m augsta un līdz 1,3 m dziļa niša, kurā plūst nogāzē iztekošo avotu ūdeņi. Kopējais kāpņveidīgās kraujas garums ir 35 m. Staburagu klāj vairāk kā simts aļģu un sūnu sugu, kas ir aizsargājamas.

Raunas Staburags
Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Raunas Staburags". Foto: Andris Soms

Raunas staburags. Foto: Andris Soms 

VIDES PIEEJAMĪBA

Cilvēks

 Nav piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un bērnu ratiņiem.

NOKĻŪŠANA

No Raunas centra jādodas Cēsu virzienā pa Cēsu ielu (ceļš P28) līdz Miera ielai. Tālāk pa Miera ielu. Pēc ~ 515 m jānogriežas uz stāvlaukumu. Tālāk, sekojot norādei “Raunas Staburags”, ~ 260 m pa lauku ceļu jādodas uz kāpnēm, kas ved lejā uz Staburagu.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Raunas Staburags


 


Uz Staburaga (šūnakmens kraujas) kāpt AIZLIEGTS, lai neiznīcinātu šūnakmeni un uz tā esošos augus un dzīvniekus.

CITA NODERĪGA INFO

Raunas novada Tūrisma informācijas centrs
Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads
Centra vadītāja Justīne Buliņa tālr. +371 20113881
E-pasts: raunatic@gmail.com

Informācija par šo un citiem dabas tūrisma galamērķiem pieejama arī mobilajā lietotnē "Dabas Tūrisms". To var lejupielādēt

Android


Google Play
 

IOS


Apple Store App 
 

APSAIMNIEKOTĀJS

Raunas novada dome

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna

Apzinies savu atbildību kā tūrists!

Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!