Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Ķemeru nacionālajā parkā

Pīlādžu iela pie Siliņupes, Lapmežciems, Engures novads

GPS KOORDINĀTAS

X: 470760, Y: 6316778 / Lat: 56.9936136, Lon: 23.5187464

APRAKSTS

Siliņupes akmens laikmeta apmetne (III–II gadu tūkstotis pirms mūsu ēras) ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Neolīta laikmeta zvejnieku un mednieku apmetne konstatēta 1954. gadā izdarītajos arheoloģiskajos izrakumos.

Cilvēki šajā ieplakā apmetušies apmēram pirms piectūkstoš gadiem. Vēlāk, ceļoties ūdens līmenim, apmetnes vieta pārpurvojusies un pamesta. Aiz sevis senie akmens laikmeta cilvēki atstājuši samērā biezu kultūras slāni, kas saturēja akmens, krama, kaula un dzintara atradumus, bagātīgas seno trauku paliekas.

Šeit uzstādīta piemiņas zīme (tēlnieks Oļegs Skarainis) un informācijas stends.

Siliņupes akmenslaikmeta apmetne

Foto: I.Ķuze

CITA NODERĪGA INFO

Atklāj Latviju no jauna