Darbinieki

Inga Hoņavko

Projekta vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
inga.honavko [at] daba.gov.lv

Alda Vītola

Finansiste - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
alda.vitola [at] daba.gov.lv

Daina Bojāre

Monitoringa koordinatore, eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
daina.bojare [at] daba.gov.lv

Dzirkstīte Gritāne

Eksperte sugu un biotopu aizsardzības jomā - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
dzirkstite.gritane [at] daba.gov.lv

Ērika Kļaviņa

Biotopu kopšanas pasākumu vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
erika.klavina [at] daba.gov.lv

Jānis Saulītis

Eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
janis.saulitis [at] daba.gov.lv

Viesturs Laiviņš

Kartogrāfs - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
vieturs.laivins [at] daba.gov.lv

Pamata informācija par projektu

Daudzu aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšana ir atkarīga no pareizas to apsaimniekošanas. Tie ir gan zālāji un parkveida pļavas, zāļu purvi, pelēkās kāpas un virsāji, gan arī alejas, upju straujteces un meži.
Skatīt vairāk