Darbinieki

Inga Hoņavko

Projekta vadītāja
inga.honavko [at] daba.gov.lv

Alda Vītola

Finansiste
alda.vitola [at] daba.gov.lv

Daina Bojāre

Monitoringa koordinatore, eksperte
daina.bojare [at] daba.gov.lv

Dzirkstīte Gritāne

Eksperte sugu un biotopu aizsardzības jomā
dzirkstite.gritane [at] daba.gov.lv

Ērika Kļaviņa

Biotopu kopšanas pasākumu vadītāja
erika.klavina [at] daba.gov.lv

Jānis Saulītis

Eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā
janis.saulitis [at] daba.gov.lv

Viesturs Laiviņš

Kartogrāfs
vieturs.laivins [at] daba.gov.lv

Pamata informācija par projektu

Daudzu aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšana ir atkarīga no pareizas to apsaimniekošanas. Tie ir gan zālāji un parkveida pļavas, zāļu purvi, pelēkās kāpas un virsāji, gan arī alejas, upju straujteces un meži.
Skatīt vairāk