LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
INTERREG - Atpakaļ dabā
 
.
 
Projekts noslēdzies 
Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekts "Atpakaļ dabā" ("Back to nature")
 
Par projektu
Aktualitātes
Projektā sagatavotie materiāli
 
Par projektu
Projekts „Atpakaļ pie dabas" jeb „Back to nature" tika uzsākts 2009.gada martā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā. Projektā apvienojušās piecas pieredzējušas dabas aizsardzības organizācijas – DAP Ķemeru NP administrācija un Gaujas NP fonds sadarbībā ar Gaujas NP administrācijas darbiniekiem, Tartu Vides izglītības centrs (TEEC), Igaunijas Vides pārvalde, Peipsi (Peipusa) Pārrobežu sadarbības centrs (CTC).
Projekta mērķis ir kopīgiem spēkiem uzlabot aizsargājamo dabas teritoriju pārraudzību un izglītot plašāku sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem. Projekta ietvaros sabiedrības izglītošanas jomā tiks īstenotas dažādas aktivitātes ar mērķi veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par mitrājiem.

Projekta ”Atpakaļ pie dabas” ieviešanas gaitā partneru teritorijās tiks īstenotas sekojošas aktivitātes - izglītojošu materiālu par mitrājiem sagatavošana un izdošana (sugu noteicēji, pasaku grāmata, kalendārs, mitrāju iepazīšanas programmas, vides žurnāli, galda spēles u.c. ); ekspozīciju un izstāžu par mitrājiem izveidošana ; nometņu, semināru un pieredzes apmaiņas braucienu rīkošana; vides sakopšanas talku, kā arī mitrāju un ūdens dienas pasākumu organizēšana.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai tādā veidā, lai tajā iesaistītu vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu. Programmas projektus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Plašāku informāciju par šo programmu iespējams iegūt mājas lapā www.estlat.eu.
 
Projekts „Atpakaļ pie dabas”/ ”Back to nature”
Norises laiks: 2009. gada marts – 2011.gada februāris
Partneri:
Finansējums:
Projekta kopējais budžets - 652659,00 EUR
DAP ĶNPA projekta budžets - 122719,00 EUR
 
uz augšu
 
Aktualitātes

2011.02.07. Projekts "Atpakaļ dabā" noslēdzies
2011.01.27.
3. informatīvais izdevums par projekta "Atpakaļ dabā" aktualitātēm
2010.12.27. Pieejama bukleta "Gauja" elektroniskā versija
2010.12.20. Pieejama noteicēja par dabas vērtībām Gaujas senielejā elektroniskā versija
2010.11.29. Izstāde „Dabas dziednīca – purvs” gaida apmeklētājus
2010.11.17. Izdota izglītojoša spēle un āra klases rokasgrāmata
2010.10.12. Sagatavoti metodiskie materiāli nodarbībām mitrājos Gaujas NP
2010.09.18. Sagatavots metodiskais materiāls nodarbībām mitrājos Ķemeru NP
2010.09.16. Skolotāji apgūst vides izglītību un interpretāciju Ķemeru nacionālajā parkā
2010.09.10. Izdota teiku grāmata bērniem „Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos”
2010.08.06. Ķemeru nacionālais parks aicina iepazīt dumbrāja iemītniekus
2010.07.28. Tapis noteicējs par dabas vērtībām Gaujas senielejā
2010.06.30. Tapuši informatīvi izdevumi par projekta "Atpakaļ dabā" aktualitātēm Gaujas un Ķemeru nacionālajos parkos
2010.06.22. Jaunieši piedalās projekta „Atpakaļ pie dabas” nometnē Igaunijā.
2010.06.07. Skolēni piedalās mitrāju iepazīšanas programmu testos.
2010.05.19. Sakopta dabas izziņas taka Slokas ezera un Vēršupītes krastos
2010.05.13. Notiks talka Vēršupītes krastu sakopšanā
2010.05.10. Noslēgusies viktorīna skolēniem „Saudzēsim mitrājus kopā! Pievienojies!“
2010.03.31. Konkurss 6. -7. klašu skolēniem „Saudzēsim mitrājus kopā! Pievienojies!“
2010.02.19. Veiksmīgi aizritējusi ģimeņu nometne Igaunijā
2010.02.11. Mitrāju dienai veltīts seminārs
2010.02.10. Aizvadīti mitrāju dienai veltīti semināri
2010.02.01. Noskaidrotas ģimenes dalībai nometnē Igaunijā
2010.01.15. Notikuši mitrāju kalendāra atvēršanas svētki
2010.01.27. Noslēdzies ģimeņu konkurss
2010.01.03. Konkurss ģimenēm - Iepazīsti mitrājus!
2009.12.28. Projekta darba grupa viesos Krievzemē
2009.12.15. Igaunijas-Latvijas programmas aktualitātes
2009.11.25. Tapis e-žurnāls par projekta "Atpakaļ dabā" aktualitātēm
2009.11.25. ĶNP admnistrācijas pārstāvji apmeklē Krievijas nacionālos parkus
2009.10.30. Konkurss skolām „Iepazīsti Gaujas NP mitrājus“
2009.10.19. Noslēdzies zīmējumu un fotogrāfiju konkurss "Pamani mitrājus!" 
2009.10.07. Notikusi mitrāju sakopšanas talka
2009.08.19. Notikusi projekta "Atpakaļ pie dabas" darba grupas tikšanās ĶNP
2009.08.13. Projekta ietvaros top informatīvi materiāli, izstāde par mitrāju tēmu un "Āra klase"
2009.06.26. Jaunieši piedalās dabas nometnē Gaujas nacionālajā parkā
2009.06.18. Noslēgusies starptautiskā dabas nometne jauniešiem
2009.05.21. Līgatnes dabas takās pilnveidots mākslīgais mitrājs
2009.05.11. Raganu katls - atkal tīrs!
2009.04.28. Ūdens dienas pasākums Līgatnes dabas takās
2009.04.27. Noslēdzies Latvijas vides izziņas spēļu konkurss
2009.04.21. Sakopti Gaujas senie krasti
 
uz augšu