LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Materiāli nodarbībām
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas un Ķemeru nacionālā parka administrācijas un Gaujas NP fonds sadarbībā ar igauņu partneriem projekta EU 30063 „Atpakaļ dabā” ietvaros sagatavojuši izglītojošus metodiskos materiālus.
 
Šie vides izglītības metodiskie materiāli galvenokārt ir paredzēti tiem, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar dabas daudzveidību Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā. Tā vienlaikus ir iespēja bērniem un jauniešiem iemācīties strādāt patstāvīgāk un pašiem aktīvi piedalīties mācību procesā, tādējādi gūstot pieredzi par notiekošiem procesiem un likumsakarībām.
 
Metodiskos materiālus drīkst lejupielādēt, pavairot un izmantot nekomerciālām dabas izpētes un iepazīšanas aktivitātēm.

Buklets  GAUJA  ( 4,32 Mb)
 
Noteicējs IZZINĀSIM GAUJAS SENIELEJU ( 18 Mb)
Noteicējs IZZINĀSIM DUMBRĀJU ( 15,4 Mb)
 
ĀRA KLASES ROKASGRĀMATA ( 1,07 Mb)
Grāmata "Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos"  ( 6.75 MB)
 
Izglītojoša spēle PURVA LAIPAS ATKLĀJĒJS
latviešu valodā ( 16,7 Mb)
igauņu valodā ( 16,4 Mb)
krievu valodā ( 16,5 Mb)

Darba lapas mitrāju izpētei latviešu valodā:
Pirmsskolas/sākumskolas vecuma bērniem ( 2,56 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem ( 1,22 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem ( 1,49 Mb)

Darba lapas mitrāju izpētei igauņu valodā:
Pirmsskolas/sākumskolas vecuma bērniem ( 2,55 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem ( 1,81 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem ( 1,63 Mb)
 
Dara lapas mitrāju izpētei krievu valodā:
Pirmsskolas/sākumskolas vecuma bērniem ( 2,39 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem ( 1,17 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem ( 1,17 Mb)

Darba lapas purva izpētei latviešu valodā:
Sākumskolas vecuma bērniem ( 2,13 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem ( 2,21 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  ( 2,25 Mb)

Darba lapas purva izpētei igauņu valodā:
Sākumskolas vecuma bērniem  ( 2,21 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem  ( 1,81 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  ( 2,06 Mb)

Darba lapas purva izpētei krievu valodā:
Sākumskolas vecuma bērniem  ( 1,72 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem  ( 2,03 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  ( 1,85 Mb)
 
Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) latviešu valodā:
Sākumskolas vecuma bērniem  ( 13,6 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem  ( 13,0 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  ( 13,2 Mb)
 
Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) igauņu valodā:
Sākumskolas vecuma bērniem  ( 4,01 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem  ( 4,15 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  ( 4,25 Mb)

Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) krievu valodā:
Sākumskolas vecuma bērniem  ( 4,04 Mb)
Pamatskolas vecuma bērniem  ( 3,79 Mb)
Vidusskolas vecuma bērniem/pieaugušajiem  ( 3,81 Mb)
 
Darba lapas augstā jeb sūnu purva izpētei:
latviešu valodā ( 5,39 Mb)
igauņu valodā ( 5,99 Mb)
krievu valodā ( 5,81 Mb)
 
Darba lapas meža izpētei:
latviešu valodā ( 5,66 Mb)
igauņu valodā ( 6,54 Mb)
krievu valodā ( 6,06 Mb)
 
Darba lapas piekrastes izpētei:
latviešu valodā ( 5,37 Mb)
igauņu valodā ( 5,88 Mb)
krievu valodā ( 5,49 Mb)

Darba lapas palieņu pļavu izpētei:
latviešu valodā ( 557 Kb)
krievu valodā ( 564 Kb)

Darba Emajegi upes palienes izpētei:
latviešu valodā ( 314 Kb)
krievu valodā ( 316 Kb)

Darba lapas palieņu mežu izpētei:
latviešu valodā ( 601 Kb)
krievu valodā ( 605 Kb)
 
Darba lapas nodarbībām par sikspārņiem:
Uzzīmē sikspārni! - lejupielādēt >>> ( 57 KB)
Kur dzīvo sikspārņi? - lejupielādēt >>> ( 1,66 MB)
Izkrāso sikspārni - lejupielādēt >>> ( 73 KB)
Krustvārdu mīkla "Ko tu zini par sikspārni" (1) - lejupielādēt >>> ( 113 KB)
Krustvārdu mīkla "Ko tu zini par sikspārni" (2) - lejupielādēt >>> ( 124 KB)
Puzle - lejupielādēt >>> ( 1,3 MB)
 
Video materiāli par sikspārņiem:
Sikspārņu ziemošanas vietu apsekošana Gaujas nacionālajā parkā
Research of bat wintering sites in Gauja National Park
Sikspārņu pētījumi Ķemeru naionālajā parkā
Bat research in Kemeri National Park
 
Projekta "Atpakaļ dabā" Gaujas nacionālā parka fonda e-žurnāls
Nr 1. (2009.gads)  lejupielādēt >>> ( 3.44 MB)
Nr 2. (2010.gads)  lejupielādēt >>> ( 1.13 MB)
Nr 3. 1.-4.lpp. (2011.gads)  lejupielādēt >>> ( 4.32 MB)
Nr 3. 5.-8.lpp. (2011.gads)  lejupielādēt >>> ( 5.69 MB)
Projekta "Atpakaļ dabā" Ķemeru nacionālā parka administrācijas e-žurnāls
Nr 1. (2009.gads)  lejupielādēt >>> ( 2.92 MB)
Nr 2. (2010.gads)  lejupielādēt >>> ( 2.75 MB)
Nr 3. (2011.gads)  lejupielādēt >>> ( 5.56 MB)
 
Metodiskie materiāli sagatavoti Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta EU 30063 „Atpakaļ dabā” ietvaros.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Metodiskais materiāls nodarbībām par parkveida pļavām >>> Materiāls tapis programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros.