LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Materiāli nodarbībām
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas un Ķemeru nacionālā parka administrācijas un Gaujas NP fonds sadarbībā ar igauņu partneriem projekta EU 30063 „Atpakaļ dabā” ietvaros sagatavojuši izglītojošus metodiskos materiālus.
 
Šie vides izglītības metodiskie materiāli galvenokārt ir paredzēti tiem, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar dabas daudzveidību Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā. Tā vienlaikus ir iespēja bērniem un jauniešiem iemācīties strādāt patstāvīgāk un pašiem aktīvi piedalīties mācību procesā, tādējādi gūstot pieredzi par notiekošiem procesiem un likumsakarībām.
 
Metodiskos materiālus drīkst lejupielādēt, pavairot un izmantot nekomerciālām dabas izpētes un iepazīšanas aktivitātēm.

Buklets  GAUJA  ( 4,32 Mb)
 
 
 
Izglītojoša spēle PURVA LAIPAS ATKLĀJĒJS
latviešu valodā ( 16,7 Mb)
igauņu valodā ( 16,4 Mb)
krievu valodā ( 16,5 Mb)

Darba lapas mitrāju izpētei latviešu valodā:

Darba lapas mitrāju izpētei igauņu valodā:
 
Dara lapas mitrāju izpētei krievu valodā:

Darba lapas purva izpētei latviešu valodā:

Darba lapas purva izpētei igauņu valodā:

Darba lapas purva izpētei krievu valodā:
 
Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) latviešu valodā:
 
Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) igauņu valodā:

Darba lapas par krēslinieku sētu Lejasbregžos (meldru krēsliem) krievu valodā:
 
Darba lapas augstā jeb sūnu purva izpētei:
igauņu valodā ( 5,99 Mb)
krievu valodā ( 5,81 Mb)
 
Darba lapas meža izpētei:
igauņu valodā ( 6,54 Mb)
 
Darba lapas piekrastes izpētei:
igauņu valodā ( 5,88 Mb)
krievu valodā ( 5,49 Mb)

Darba lapas palieņu pļavu izpētei:
krievu valodā ( 564 Kb)

Darba Emajegi upes palienes izpētei:
krievu valodā ( 316 Kb)

Darba lapas palieņu mežu izpētei:
krievu valodā ( 605 Kb)
 
Darba lapas nodarbībām par sikspārņiem:
Uzzīmē sikspārni! - lejupielādēt >>> ( 57 KB)
Kur dzīvo sikspārņi? - lejupielādēt >>> ( 1,66 MB)
Izkrāso sikspārni - lejupielādēt >>> ( 73 KB)
Krustvārdu mīkla "Ko tu zini par sikspārni" (1) - lejupielādēt >>> ( 113 KB)
Krustvārdu mīkla "Ko tu zini par sikspārni" (2) - lejupielādēt >>> ( 124 KB)
Puzle - lejupielādēt >>> ( 1,3 MB)
 
Video materiāli par sikspārņiem:
 
Projekta "Atpakaļ dabā" Gaujas nacionālā parka fonda e-žurnāls
Nr 1. (2009.gads)  lejupielādēt >>> ( 3.44 MB)
Nr 2. (2010.gads)  lejupielādēt >>> ( 1.13 MB)
Nr 3. 1.-4.lpp. (2011.gads)  lejupielādēt >>> ( 4.32 MB)
Nr 3. 5.-8.lpp. (2011.gads)  lejupielādēt >>> ( 5.69 MB)
Projekta "Atpakaļ dabā" Ķemeru nacionālā parka administrācijas e-žurnāls
Nr 1. (2009.gads)  lejupielādēt >>> ( 2.92 MB)
Nr 2. (2010.gads)  lejupielādēt >>> ( 2.75 MB)
Nr 3. (2011.gads)  lejupielādēt >>> ( 5.56 MB)
 
Metodiskie materiāli sagatavoti Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta EU 30063 „Atpakaļ dabā” ietvaros.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Metodiskais materiāls nodarbībām par parkveida pļavām >>> Materiāls tapis programmas LIFE+ Nature & Biodiversity projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros.