Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis KALAMECU un MARKUZU GRAVAS

Apes novads Gaujienas pagasts

GPS KOORDINĀTES

X: 646243, Y: 6380412 / Lat: 57.5425343, Lon: 26.4433594

APRAKSTS

Kalamecu gravas garums ir 240 m, platums 10 m,dziļums 12 m, gravā tek Kalamecu upe, tās gultnē izveidojušies 7 ūdenskritumi.Markuzu gravas garums ir 250 m, dziļums 13 m, platum  14-25 m.Tā ir kanjonveida grava ar ūdenskritumiem, alām un dolomīta atsegumiem.
Gravu nogāzēs vietām izveidojušās dolomīta pārkares ar viegli grūstošiem bluķiem. Aplūkojot gravas, jāievēro piesardzība.

Kalamecu un Markuzu gravas

Kalamecu-Markūzu grava. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs.

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Cilvēks

 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērots personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 40 min.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTAS

24/7; I-XII

APVIDUS

Mežs, dolomīta atsegumi, strauts.

LABIEKĀRTOJUMS

infocentrs

 

NOKĻŪŠANA

Uz ziemeļiem no Gaujienas – jābrauc pa autoceļu V372 Gaujiena-Igaunijas robeža. Pēc ~5 km jāseko norādēm Kalamecu-Markuzu gravas.

Pirmā ir Kalamecu grava, lai nokļūtu Markuzu gravā jāšķērso pļava pa iemītu taku ~500 m.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Kalamecu un Markuzu gravas

 Gravu nogāzēs vietām izveidojušās dolomīta pārkares ar viegli grūstošiem bluķiem. Aplūkojot objektus, jāievēro piesardzība.

CITA NODERĪGA INFO

Apes novada tūrisma info centrs, tālr. +371 28386923

APSAIMNIEKOTĀJS

Gaujienas pagasta padome

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna