LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Nacionālie parki


Latvijā ir 4 nacionālie parki, kas ir plaši apvidi, kur tiek saglabātas dabas vērtības, ainaviskās vērtības un kultūrvēsturiskais mantojums, vienlaicīgi veicot zinātnisko izpēti, izglītošanu un atpūtas organizēšanu.

Gaujas nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Rāznas nacionālais parks
Sliteres nacionālais parks


Šajā kartē iezīmētajām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām ir informatīva nozīme un tās var atšķirties no attiecīgajos normatīvajos aktos apstiprinātajām robežām.