Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Dabas piemineklis: dendroloģiskie stādījumi Laizānu parks

Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

GPS KOORDINĀTES

X: 697791, Y: 6257406 / Lat: 56.419705, Lon: 27.206861

APRAKSTS

Laizānu parks jau vairāk nekā simts gadu ir izcila vieta pastaigām. Parku pēc pana Benislavska pasūtījuma 19. gadsimta beigās projektējis un izveidojis kāds itāļu arhitekts, kā pamatelementus izmantodams alejas un dīķus. Laizānu parks ir valsts nozīmes dabas piemineklis. Pēdējos gados veikti parka sakopšanas darbi – iztīrīti dīķi, izcirsti krūmi, veco koku ēnā ierīkotas atpūtas vietas un romantiski tiltiņi. Parka dižalksnis, sasniedzis apkārtmērā vairāk nekā 3 metrus, gaida tevi uz kopīgu foto. Vecais parks ieskauj Liepu pamatskolas ēku.

Laizānu parks

Foto G.Bogdanova
 

VIDES PIEEJAMĪBA

Laizānu parks

 

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

~ 0,5 h

MAKSA

bezmaksas

ATVĒRTS

24/7; I-XII

SEGUMS

Grants celiņi

LABIEKĀRTOJUMS

Laizānu parks

 


NOKĻŪŠANA

Braucot pa ceļu A13, posmā starp Rēzekni un Maltu “Bekšos” pie veikala jānogriežas un jābrauc 2 km līdz Liepu pamatskolai.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Laizānu parks

 

 

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna