Apskates objekti ikona

ATRAŠANĀS VIETA

Gaujas Nacionālajā parkā

Kocēnu pag., Kocēnu nov.

GPS KOORDINĀTAS

X: 576148, Y: 6369090 / Lat: 57.4580787, Lon: 25.2691869

APRAKSTS

Vaidavas jeb Metimnes pilskalns atrodas Vaidavas ezera stāvajā ziemeļaustrumu krastā pie Pilskalnu mājām. Vērsumā pret ezeru kalns ir 22 m augsts, tā ziemeļu un rietumu pusēs īpaši nocietināšanas darbi nav bijuši vajadzīgi. Pilskalna plakums ir ap 60 m garš un plats, no dienvidiem un austrumpuses to aizsargā trīs grāvji un trīs vaļņi. Tiem pāri ved ieeja pilskalnā. Pētnieki šo pilskalnu saistījuši gan ar Beverīnas, gan Metimnes atrašanās vietu. Daudzi nostāsti par pilskalnu liecina, ka te senatnē atradies nozīmīgs centrs.

1887. gadā Birzmalietis no Rubenes rakstījis: „ Kādas 13 verstis no Cēsīm it tuvu pie pašas Rubenes uz dienvidiem ir tā sauktais Pilskalns. Kalnā redz milzīgus celmus, kas sākuši tikko satrūdēt. Kalnam pašā virsgalāa ap pūrvietu liels līdzenums un krietna bedre. Bedri esot kāds profesors licis izrakt saviem izpētījamiem nolūkiem. Daži turpretim domā, ka še savā laikā kareivji, lielgabalnieki, izmēģinājušie. Citi saka, ka še bijis nodomāts pilsētu dibināt, bet nezin kāda iemesla dēļ dibinātāji šo vietu atmetuši un jauno pilsētu Cēsis, nodibinājuši tur, kur tagad vēl Cēsis.”

Veselības avots

Atrodas Vaidavas pilskalna pakājē. Avots izveidojies dziļā gravā ar stāvām nogāzēm, vietā, kur grava izbeidzas ezera krastā. Svētavots atrodas 40 m no ezera krasta līnijas un 140 m no ceļa, kas ved gar Vaidavas ezera austrumu krastu no Vaidavas uz Rubeni. Senatnē avotiņš saukts par Svētavotu, bet jaunākos laikos iedēvēts par Veselības avotu.

Avots izveidojies augšdevona Gaujas svītas (D3gj) smilšakmenī un atrodas nelielā iedobē (diametrs – 2 m), kuras vienā malā redzama trīsstūrveida plaisa, kur burbuļojot plūst ūdens, kas tālāk aiztek uz ezeru neliela strautiņa veidā. Abas stāvās gravas nogāzes veidoaugšdevona Gaujas svītas smilšakmens, kas redzams nelielā atsegumā uz ziemeļiem no avota.

Svētavots jeb Veselības avots ir vietējas nozīmes aizsargājamais ģeoloģiskais dabas piemineklis.

Vaidavas ezers

Viens no ainaviski skaistākajiem ezeriem Gaujas nacionālajā parkā, tā platība 87,2 ha. Ezers ir 4 km garš, platākajā vietā - 0,5 km, vidējais dziļums 5,3 m, dziļākajā vietā 9 m. Tipisks, upei līdzīgs subglaciāls iegultnes ezers. Austrumu krasts mežains, stāvs, it īpaši iepretī Vaidavas pilskalnam. Krastmalas smilšainas, galos pārplūstošs zemums. Ietek Brīnumupe, Danka, Zvirgzdupīte, iztek Strīķupe.

Šķēdes atsegums

CITA NODERĪGA INFO

Valmieras tūrisma informācijas centrs

Atklāj Latviju no jauna