Velo

ATRAŠANĀS VIETA

Aizsargājamo ainavu apvidus Veclaicene.

Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov.

GPS KOORDINĀTES

Sākumpunkta izvēle ir braucēja ziņā. Viens no iespējamiem sākuma/finiša punktiem stāvlaukums Kornetu centrā.
Lat, lon: 57.589929, 26.948234 / LKS: 676222, 386886

APRAKSTS

Maršruts ir bagāts ar interesantiem dabas objektiem, kuri veidojušies ledāju kušanas rezultātā, un daudzveidīgiem kultūrmantojuma objektiem, kuri raksturīgi tikai šai teritorijai, kura atrodas vēsturisko lielceļu un divu valstu robežvietā.

Centrālais maršruta objekts ir Kornetu-Peļļu gravas ezeru virknes dziļākais ezers - Raipals, pie kura dabas un vēstures izziņu var apvienot ar peldēm ezerā.

152 Veclaicene - Mazais loks ap Raipala ezeru

Skats uz Raipala ezeru no Mišām. Foto: no Alūksnes TIC arhīva

MARŠRUTA GAITA

Korneti >> Bārdaskrogs >> Rokdarbu darbnīca “Aguce”>> Sauleskalns >> Veclaicenes Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca >> Gaigalnīcas kapi >> Mišu Medus muzejs >> Raipala ezers >> Laknu ūdensdzirnavas >> Pērļupīte >> Trumulītis

PĀRVIETOŠANĀS PIEKĻUVES IESPĒJAS

150 Veclaicene - Apkārt Dēliņkalnam


 

GARUMS

 10,5 km

MARŠRUTĀ PAVADĀMAIS LAIKS

~1,5 h

MAKSA

bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

VEIDS

Apļveida

MARŠRUTA SHĒMA

lejupielādēt maršruta informatīvo materiālu

MARŠRUTA GPX DATNE

MARĶĒJUMS

Nav speciāla marķējuma.

GRŪTĪBU PAKĀPE

4.5/5


 

SEGUMS

53% asfalts, 20% grants segums, 27% meža takas

NOKĻŪŠANA

Jādodas pa ceļu V381 uz Kornetu centru.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

152 Veclaicene - Mazais loks ap Raipala ezeru


 

CITA NODERĪGA INFO

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs, Pils iela 25A, +371 25442335 www.visitaluksne.lv

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna
EDEN LV