Velo

MARŠRUTĀ

dabas liegums Lubāna mitrājs

GPS KOORDINĀTES

Maršruta sākums un beigas - Lubāna mitrāja info centrs, Aiviekstes hidromezgls - icentrs, Ošupes pag., LV-4830

X: 677368, Y: 6300737 / Lat: 56.8166031, Lon: 26.9059758

APRAKSTS

Maršruts ved apkārt Lubāna ezeram, dodot iespēju tūristiem aplūkot krasta līniju visā garumā, kā arī baudīt Lubānam raksturīgos plašumus, veroties uz ezeru no putnu vērošanas torņiem. Lubāna ezers ar tam pieguļošajiem purviem, pļavām – kādreizējiem klāniem un dīķiem, kas ir nozīmīga putnu atpūtas un ligzdošanas vieta, veido Lubāna mitrāja dabas liegumu. Tas tika nodibināts, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību. Liegums iekļauj arī Teirumnīku purvu, tāpēc maršruts paredz Teirumnīku purva dabas takas apskati. Uzkāpjot Gūmeļa putnu vērošanas tornī, kas ceļojumā ir pirmais, pa labi var vērot Lubānu, bet pa kreisi Gūmeli. Vērojot Gūmeli, zināmā mērā var skatīt to ainu, kāds Lubāns bija pirms ierobežošanas ar dambjiem.

Lielais Lubāns

Foto: Sandis Šķēps

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

Velo

 
Ieteicams kalnu divritenis. Velo nomas iespējas >>>

GARUMS

57 km

MARŠRUTĀ PAVADĀMAIS LAIKS

~4,5 h (tīrais braukšanas laiks)

MARŠRUTS

km līdz galapunktam

punkti

57

Maršruta sākums un beigas - Lubāna mitrāja info centrs
X: 677368, Y: 6300737 / Lat: 56.8166031, Lon: 26.9059758

47

Īdeņa
X: 680807, Y: 6293750 / Lat: 56.7525997, Lon: 26.9572842

42

Teirumnīku purva taka
X: 680158, Y: 6289880 / Lat: 56.7181311, Lon: 26.9439694

36

Nagļi
X: 679426, Y: 6286056 / Lat: 56.6840970, Lon: 26.9293531

17

Kalnagala slūžas
X: 666735, Y: 6291124 / Lat: 56.7342769, Lon: 26.7257317

0

finišs Lubāna mitrāja info centrā
X99050

MARĶĒJUMS

Marķējuma dabā nav, bet pieejams buklets ar karti, maršruta un objektu aprakstiem.

MAKSA

Bezmaksas

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

SEGUMS

Asfalta segums 3 km, grants segums 32 km, uzlabots zemesceļš 19 km un zemesceļš 3 km.

NOKĻŪŠANA

Pa autoceļu A6 līdz Pļaviņām, tālāk pa autoceļu P37 līdz Lubānas pagriezienam uz P82, tad pa autoceļu P82 līdz krustojumam ar autoceļu P84. Pa autoceļu P84 līdz Barkavai. No Barkavas pa autoceļu V843 līdz Degumniekiem, tālāk pa autoceļu V868 un V560 līdz Lubāna mitrāja informācijas centram (Aviekstes izteka no Lubāna).

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Aizkalne - Rušons - Preiļi


 

CITA NODERĪGA INFO

MARŠRUTA IZSTRĀDĀTĀJS SIA “Dēkaiņi”; “Andreji”, Kudļi, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305; www.dekaini.lv
Tālr.: +371 26442535; e-pasts: dekaini@inbox.lv

Atklāj Latviju no jauna